sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAltındağ, Ahmet
dc.contributor.authorTatar, Sinem
dc.date.accessioned2019-12-13T08:11:50Z
dc.date.available2019-12-13T08:11:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68596
dc.description.abstractTürkiye, Avrupa Birliği'ne aday ülke konumundadır. Üyelik sürecinin gerekliliği olarak ulusal mevzuatını Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu hale getirmekle yükümlüdür. Su yönetimi açısından Avrupa Birliği mevzuatının en önemli düzenlemesi olan Su Çerçeve Direktifi ve ilgili diğer direktiflerin ulusal su mevzuatına aktarılması yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu tez çalışmasında Avrupa Birliği ve Türkiye'de yerüstü su kaynaklarının mevcut durumu, uygulanan politikalar, yasal düzenlemeler, uluslararası anlaşmalar, kurumsal yapılar, Türkiye'nin müzakereler kapsamında yaptığı çalışmalar ve kaydettiği ilerlemeler incelenmiştir. Ülkemizde, Su Çerçeve Direktifinin etkisi olarak su yönetiminde entegre bir yaklaşımın uygulanması ve su kaynaklarının idari ve siyasi sınırlardan bağımsız olarak nehir havzaları halinde yönetimine geçilmesi yönünde çaba gösterildiği, bununla ilgili birçok mevzuat yayımlandığı; ancak hala birçok problemin çözülemediği anlaşılmıştır. Başlıca problemler ise kurumlar arasında görev ve yetkilerin açık bir şekilde paylaşılmaması, koordinasyon ve iş birliği eksikliği ve çok sayıda mevzuatın bulunmasıdır. Bu problemlerin çözümü için kurumlar arası görev dağılımını düzenleyen, ulusal su politikalarının belirlendiği, Su Çerçeve Direktifinin ulusal mevzuata aktarılması sonucu hazırlanan bir düzenleme olan çerçeve Su Kanunu'nun yasalaşmasına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır. Turkey is a candidate country for full membership to the EU. As part of the full membership requirements, it is liable to harmonize its national legislation with the EU's legislation. In this context, there exists a liability for Turkey to transfer the Water Framework Directive, which is the most important regulation within the EU legislation in terms of water management, and the other relevant directives into the national water legislation. This thesis analyzes the current situation of the surface water resources both in the EU and Turkey, the policies implemented, legislative regulations, international agreements and institutional structures regarding this matter, and the works done, and progress made by Turkey as part of the negotiations. It is found out that there have been endeavors to implement an integrated approach regarding water management in Turkey in line with the WFD and to begin to manage the water resources as river basins regardless of administrative and political borders, and that many laws and regulations have been introduced on this matter; however, there remains a good deal of unresolved problems. The lack of clarity in sharing tasks and authority between institutions, the lack of coordination and cooperation, and the large number of water-related regulations are the main problems on this matter. It is found that it is necessary to enact the framework Water Law which is a regulation prepared as a result of the transfer of the WFD into the national legislation, regulates the inter-institutional task-sharing and sets out national water policies.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Biyoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectYerüstü Su Mevzuatıtr_TR
dc.subjectNehir Havza Yönetimitr_TR
dc.subjectSurface Water Legislationtr_TR
dc.subjectRiver Basin Managementtr_TR
dc.titleTürkiye ve Avrupa Birliği'nde Yerüstü Su Kaynaklarının Yönetimitr_TR
dc.title.alternativeManagement of Surface Water Resources in Turkey and the European Uniontr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentFen Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage151tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record