Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorTUTAR, H. Ercan
dc.date.accessioned2019-11-01T13:15:52Z
dc.date.available2019-11-01T13:15:52Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68261
dc.description.abstractBayılma yakınması olan çocukların büyük kısmında sebep nöral aracılı ya da nörokardiyojenik bayılmadır. Kalbe ait sebepler daha az görülmesine karşın ani ölüm gibi ciddi sonuçları olabileceği için önemlidir. Bu çalışmada okul çocuklarında bayılma sıklığının belirlenmesi, bayılmaya yol açan sebeplerin dağılımının belirlenmesi, bayılma saptanan çocuklarda özellikle kalbe bağlı sebeplerin ortaya çıkarılması ve tanımlanması, nörokardiyojenik bayılma belirlenen çocuklarda 'head-up tilt-table (eğik masa)' testi yanıtlarının belirlenmesi ve bu hastalarda otonom sinir sistemi değişikliklerini tanımlamak için 24 saatlik Holter EKG kayıtlarından '24 saatlik kalp hızı değişkenliği (KHD)' verilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bayılma geçiren çocukları belirlemeye yönelik olarak ayrıntılı olarak hazırlanan ve 4278 çocuğa dağıtılan anket formlarının 2794'ü geri toplandı ve değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda 134 kız, 72 erkek, yaş ortalaması 11.6 ± 2.4 yıl olan 216 çocukta (% 7.7) en az bir kere bayılma olduğu belirlendi. 71 çocukta daha ileri incelemeler yapıldı ve 45 hastada nörokardiyojenik bayılma (% 63.4), 9 hastada epilepsi ve yalnızca 1 hastada kısa süreli ventriküler takikardi saptandı. 30 hastada eğik masa testi yapıldı ve bu hastaların % 53.3'ünde test pozitif bulundu. Nörokardiyojenik bayılması olan hastaların KHD verileri 27 sağlıklı kontrolle karşılaştırıldığında hastaların zaman alanı ölçümlerinden SDNN ve SDANN değerleri yüksek bulundu.Bu çalışmanın verileri Türkiye'de çocukluk çağında bayılma sıklığı ve sebepleri hakkında önemli bilgiler içeren bir kaynak olacaktır. Hastaların büyük bölümünü nörokardiyojenik bayılması olan hastalar oluşturmakla birlikte az sayıda da olsa kalbe ait sebepler saptanmıştır. Bu nedenle bayılması olan çocuklarda çok dikkatli bir öykü alınması ve fizik incelemenin mutlaka çok ayrıntılı yapılması ve en azından hastaların yüzeysel EKG'lerinin çekilmesi gereklidir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.titleBAYILMA YAKINMASI OLAN 7-18 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARDA RİTM BOZUKLUĞU VE ALTTA YATAN KALP HASTALIĞI SIKLIĞININ BELİRLENMESİtr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentTıp Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record