Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorÖZENCİ, Hatice
dc.date.accessioned2019-11-01T12:42:37Z
dc.date.available2019-11-01T12:42:37Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68248
dc.description.abstractHasta (KOAH ve Bronşektazi) ve kontrol grubu bronkealveolar lavaj sıvısından elde edilen bronşiyal epitel hücrelerinin ve makrofajlarının S. pneumoniae ve aeruginosa'ye karşı bakterisidal etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bunun için 16 hasta grubu ve 9 kontrol grubunun bronşiyal hücreleri kullanılmıştır. S. pneumoniae ve P. aeruginosa ve bronşiyal hücreler deney için hazırlamış, mikroplaklara eklenmiş ve 15 ve 60 dakika 370C'de CO2'li etüvde karşılaştırılmıştır. Bakteri üremesinin inhibisyonu koloni sayma yöntemi ile değerlendirilmiştir. Hasta grubu bronşiyal hücrelerinin bakterisidal etkisi S. pneumoniae'ye karşı % 27.7 ve P. aeruginosa'ye karşı % 23.2; kontrol grubu bronşiyal hücrelerinin S.pneumoniae'ye karşı bakterisidal etkisi % 29.5 ve P. aeruginosa'ye karşı % 23.2 olarak saptanmıştır. Çalışmamız sonucunda KOAH ve Bronşektazi hastaları ve kontrol grubu bronşiyal epitel hücreleri ve makrofajlarının S. pneumoniae ve P. aeruginosa'ye karşı antibakteriyel etki gösterdiği saptanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.titleKRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) VEYA BRONŞEKTAZİ TANILI OLGULARDA BRONŞ EPİTEL HÜCRELERİNİN ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASItr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentTıp Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record