sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.otherATAMER, Metin (Proje Yürütücüsü)
dc.contributor.otherŞENEL, Ebru (Ortak Yazar)
dc.contributor.otherÖZTEKİN, F. Şebnem (Ortak Yazar)
dc.date.accessioned2019-11-01T12:36:13Z
dc.date.available2019-11-01T12:36:13Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68245
dc.description.abstractBu çalışmada, Yayık Tereyağlarında tat-aromanın depolamadaki değişimi üzerine asitlik gelişimi (titrasyon asitliği, serum pH'sı), lipoliz (asit değeri), oksidasyon (peroksit değeri) ve proteoliz (tirozin değeri)'in etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, üretilen tereyağları farklı iki depolama sıcaklığında (4 ve 15°C'de) 180 gün bekletilerek periyodik olarak analiz edilmiştir. 15 °C' de depolanan örneklerden elde edilen sonuçlara path analizi uygulanmıştır. Yukarıda belirtilen özelliklerin tat-aroma değişimi üzerindeki etki payları diğer bir ifade ile belirtme katsayıları hesaplanmıştır. Sonuçlara göre ele alınan özelliklerin tat-aroma üzerindeki etki oranları titrasyon asitliği %85.5, serum pH'sı %34.9, asit değeri %77.9, peroksit değeri %1.1 ve tirozin değeri %16.1 olarak bulunmuştur. Bunlardan tat-aroma değişimi üzerine titrasyon asitliği, serum pH'sı, asit değeri ve tirozin değerinin etkisi önemli (P0.01). Bağımsız etkilerine göre, Yayık Tereyağlarında titrasyon asitliği ve asit değeri tat- aromada ki değişimi en iyi şekilde karakterize etmiştir. Depolamanın (15°C'de bekletilen örneklerin) 100. gününde tat-aroma bozukluğu belirgin hale gelmiş bu dönemde titrasyon asitliği ve asit değerine ilişkin sınır değerleri 6.19 °SH ve 1.08 mg KOH/g yağ bulunmuştur. Depolama sıcaklığı 4°C olan örneklerden elde edilen sonuçlara göre, Yayık Tereyağlarının buzdolabı sıcaklığında raf ömrünün 180 günden daha uzun olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.titleYAYIK TEREYAĞLARINDA ASİT, PEROKSİT, TİROZİN DEĞERLERİ İLE TİTRASYON ASİTLİĞİNE İLİŞKİN SINIR DEĞERLERİNİN SAPTANMASItr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record