sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorBURGU, Ayşe
dc.date.accessioned2019-10-18T12:00:47Z
dc.date.available2019-10-18T12:00:47Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68110
dc.description.abstractKist hidatik için spesifik olduğu belirlenmiş proteinlerden 116, 68 ve 8 kDa'luk proteinlerin parsiyel pürifikasyonları yapılmıştır. Pürifiye proteinler, gruplara ayrılmış farelere ayrı ayrı verilerek immunizasyonları yapılmıştır. Farelerin immünize olup olmadıklarının kontrolü Western blot çalışılarak yapılmıştır. Farelerin immünize oldukları belirlendikten sonra, kontrol grubu olarak ayrılan farelerle parelel olarak bu farelere de protoskoleks verilerek enfekte edilmişlerdir. Enfeksiyondan sonraki 2., 5., 8. ve 10. aylarda otopsileri yapılan immünize ve kontrol grubu farelerdeki kist gelişim durumları takip edilmiştir. Çalışma sonucunda her üç proteinin de kist gelişimine etkisinin olduğu belirlenmiştir (p0.001)tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.titleFARELERDE PÜRİFİYE SPESİFİK PROTEİN İMMÜNİZASYONUNUN SEKONDER KİST HİDATİK OLUŞUMUNA ETKİSİtr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record