Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorÖZKAN, Sibel Ayşıl
dc.date.accessioned2019-10-18T11:11:02Z
dc.date.available2019-10-18T11:11:02Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68092
dc.description.abstractBu proje kapsamında kinolon grubu antibiyotikler, nükleozid grubu ve nükleozid ters transkriptaz inhibitörü antiviral ilaçların hem elektrooksidasyonu hem de elektroredüksiyonu incelenmiştir. Bu çalışmada pH’ın, tampon çözelti bileşiminin, potansiyel tarama hızının, destek elektroliti cinsinin ve çeşitli parametrelerin etkisi araştırılmıştır. Katı ve civa elektrotlar kullanılarak seçilen maddelerin yükseltgenme veya indirgenme mekanizmaları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Uygun ortam belirlendikten sonra, seçilen bu ortamda adsorptif sıyırma, diferansiyel puls ve kare dalga voltametrisi/polarografisi teknikleri kullanılarak, katı ve civa elektrotlarla, duyarlı, hassas, tamamen valide edilmiş analitik yöntemler geliştirilmeye çalışılmıştır. Geliştirilen bu yöntemlerin farmasötik dozaj formlarına ve biyolojik sıvılara uygulanabilirliği gösterilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.titleBAZI ANTİVİRAL VE ANTİBAKTERİYEL İLAÇLARIN ELEKTROANALİTİK İNCELENMESİtr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentEczacılık Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record