sherpa/romeo

 

Recent Submissions

 • A liberatory pedagogy for non-native teachers of english 

  Cakcak, Yasemin Tezgiden (Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2018)
  Native English speaking teacher of English/non-native English speaking teacher of English (NEST/NNEST) inequity has been a well-documented reality in the foreign language education field. Interpreting the dichotomy of ...
 • Eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen eğitimi programı ihtiyaç analizi 

  Ünlü, Şahika (Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2018)
  Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin “Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Eğitimi Programı”na yönelik eğitim gereksinimlerinin belirlenmesidir. Nicel araştırma yaklaşımına dayalı, betimsel nitelikte ...
 • Uygulamaya dayalı fen öğretimine ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri 

  Akben, Nimet (Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2018)
  İlkokul fen bilimleri öğretim programlarında sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının esas alınmasına karşın bu yaklaşıma dayalı yöntem ve tekniklerin okullardaki uygulanmalara yansıtılamadığı görülmektedir. Fen derslerinde ...
 • Öğretmen adaylarının birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemini yorumlama biçimleri 

  Denizli, Zeynep Akkurt (Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2018)
  Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerini yorumlarken ilgili kavramsal anlamalarını ve ne tür güçlükler yaşadıklarını incelemektir. Araştırmaya, Türkiye’de ...
 • Anadolu güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümlerindeki program değişiklikleri 

  İlhan, Ayşe Çakır; Karabulut, Yiğit (Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2018)
  Araştırmanın amacı, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (AGSL)’nin müzik bölümlerinde kuruluşundan günümüze yapılan program değişikliklerinin incelenmesi ve bu durumun eğitim - öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesindeki ...
 • Veri madenciliğinde kullanılan öğrenme yöntemlerinin farklı koşullar altında karşılaştırılması 

  Aksu, Gökhan; Doğan, Nuri (Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2018)
  Bu çalışmada veri madenciliği ve makine öğrenme yaklaşımının eğitim alanında kullanılması ve bu algoritmalara dayalı olarak elde edilen sonuçların güvenirlik ve geçerlik değerlerinin ne düzeyde olduğu belirlenmeye ...
 • 5. sınıf öğrencilerinin okul olgusuna yönelik metaforik algıları 

  Elmas, Seda Aydın; Demir, Ergül (Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2018)
  Bu araştırmada, 5. sınıf öğrencilerinin okul olgusuna yönelik algılarının metaforlarla ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden “olgubilim” deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma ...
 • Müzede eğitim etkinliklerinin öğrencilerin yazma becerilerine etkisi 

  Çıldır, Burcu (Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2018)
  Bu çalışmanın amacı, müze eğitimi etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerisi erişi düzeylerine etkisi olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırma, deneme modelinde hazırlanmıştır. Türkçe öğretiminde ...
 • Grup Çalışması Becerileri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması 

  Ozan, Ceyhun (Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2018)
  Bu araştırmanın amacı, Cumming vd. (2014) tarafından geliştirilen Grup Çalışması Becerileri Ölçeği’ni Türk kültürüne uyarlamaktır. Ölçeğin dil eşdeğerlik çalışmasını yapmak amacıyla birinci araştırma grubu İngilizce ...