Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorBURGU, İbrahim
dc.contributor.otherBURGU, İbrahim
dc.date.accessioned2019-10-04T11:42:49Z
dc.date.available2019-10-04T11:42:49Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/67955
dc.description.abstractPestivirus genusu daha önceleri, köken aldığı hayvan türüne göre 3 ayrı virus türüne ayrılmaktaydı: Sığırların BVD virusu, Koyunların Border Disease virusu ve Domuzların Klasik Domuz Vebası (CSF) virusu. Bununla birlikte, bugün, genetik analiz ve virusa özgü monoklonal antikorlar yardımıyla bu virusların birbirinden ayrımı mümkün olabilmektedir. Sığır ya da koyun pestivirusları ile deneysel veya doğal enfeksiyonlar göstermektedir ki pestivirus enfeksiyonlarının gebe koyunlardaki patogenezi ve sonuçları (abortlar, kongenital malformasyonlar, persiste enfeksiyonlar vb.) bu türlerdeki gebe hayvanlarda benzerdir. Çalışmanın amacı doğal yollarla enfekte olmuş gebe koyunlarda, pestivirus enfeksiyonunun patogenezine ışık tutmak ve bu alandaki verileri güncelleştirmektir. Bu çalışmada Ankara bölgesindeki farklı mezbahalara getirilen 100 gebe koyuna ait 108 fötus kullanıldı. Bu gebe koyunlara ait 75 serum örneğinin pestiviruslara karşı seropozitivite gösterirken, fötuslardan alınan 65 serumun tamamı seronegatif olarak tespit edildi. Virus izolasyonu amacıyla toplam 584 farklı fötal organ ve kan örneği kullanıldı. Fötal kuzu böbrek hücre kültüründeki 3 kör pasajı takiben her bir materyal direkt immunplak teste tabi tutuldu. Sonuç olarak 69 günlük gebelik yaşında olan bir fötusun çeşitli organları (karaciğer, beyin, böbrek, barsak ve akciğerler) ve lökosit örneğinde, annesinin kotiledon ve amniyon örneklerinde ncp pestivirus tespit edildi. Bu sonuçlara göre, orta-erken gebelik döneminde virusun anneden fötusa plasenta yoluyla geçtiği ve bu enfeksiyon sırasında fötal immun sistemin tam olarak gelişmemiş olması sebebiyle fötusta persiste bir enfeksiyonun oluştuğu düşünülmüştür.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.titleGEBE KOYUNLAR VE FÖTUSLARINDA PESTİVİRUS ENFEKSİYONUtr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record