Show simple item record

dc.contributor.authorYağcı, Buğrahan B.
dc.contributor.authorKurtdede, Arif
dc.date.accessioned2019-05-16T12:50:11Z
dc.date.available2019-05-16T12:50:11Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/66059
dc.description.abstractBu çalışmada yaşları 2-5 arasında değişen farklı ırklardan 10 erkek köpek kullanıldı. Köpeklerde eksternal kompresyon uygulanarak pilorus stenozu oluşturulmadan önce (PSOÖ) ve oluşturulduktan sonraki (PSOS) 1., 3., 5. ve 7. günler ile pilorus stenozu düzeltildikten sonraki (PSDS) 7. günde klinik, hematolojik, plazma biyokimyasal ve venöz kan gazları değerleri belirlendi. Ayrıca PSOÖ ve PSOS radyografik ve ultrasonografik incelemeler birer kez yapıldı. Olgularda çoğunlukla projektil karakterde kusma, dehidrasyon, depresyon ve koma belirlendi. PSOS 7 günlük süreçte venöz kan pH’ı, pCO2 , BE, plazma bikarbonat, Htc ve RBC değerlerinde artış (p<0.001), plazma potasyum ve klor değerleri ve idrar pH’ında düşüş (p<0.001) belirlendi. Bu değerler PSDS 7. günde deneme öncesi değerlere yakın bulundu. Sonuç olarak pilorus stenozu oluşturulan olgularda özellikle projektil tarzda olmak üzere kusma ve dehidrasyon; PSOS 1. günden itibaren hipokloremik metabolik alkalozis, hipokalemi ile paradoksik asidürinin oluştuğu, pilorus stenozunda indirekt radyografik ve ultrasonografik muayene bulgularının tanı konulmasında yararlı olduğu kanısına varıldı. In the present study, 10 male dogs from various breeds, at the age of 2-5 years old dogs were included. Clinical, haematological, plasma biochemical and venous blood gas values were detected within the days before pyloric stenosis, that was narrowed by external compression within umblical cotton tape, was induced, at 1th, 3th,5th and 7th days after stenosis was induced and after 7th day when pyloric stenosis was recovered. After pyloric stenosis and recovery from pyloric stenosis radiographical and ultrasonographical examinations were evaluated. Commonly projectile vomiting, dehydration, depression and coma was detected as clinical signs. As laboratory signs, after pyloric stenosis was induced, increase in venous blood pH, pCO2, BE, plasma bicarbonate, Htc and RBC values (p<0.001), decrease in plasma potassium and chloride levels and urine pH values (p<0.001) were detected till 7 days duration starting from the 1st day. The latter values 7 days after pyloric stenosis were detected to be close to the values before trial period. As a result, it was concluded that the most important signs in pyloric stenosis induced cases were vomiting especially in projectile way, and dehydration, hypochloremic metabolic alkalosis, hypokalemia and paradoxical aciduria and indirect radiographical and ultrasonographical signs could be useful at diagnosis.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectKöpektr_TR
dc.subjectPilorus stenozutr_TR
dc.titlePilorus stenozu oluşturulan köpeklerde klinik, biyokimyasal, ultrasonografik ve radyolojik bulgulartr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisitr_TR
dc.identifier.startpage117tr_TR
dc.identifier.endpage122tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record