Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorÇ.Kaya, Nilay
dc.date.accessioned2019-05-15T13:06:38Z
dc.date.available2019-05-15T13:06:38Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/65899
dc.description.abstractBu çalışmanın konusu taşımalı eğitim programı içindeki öğrencilerin bir sosyal değerlendirmesidir. Kırsal alan içinde zorunlu sekiz yıllık ilköğretime bu sistem içinde devam eden öğrenciler araştırmanın hedef grubunu oluşturmaktadır. Araştırma Şırnak ili Silopi ilçesinin taşımalı eğitim kapsamındaki köyleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem, araştırma kapsamında yer alan köylerden Silopi Merkez ilçeye taşınan 73 erkek öğrenciden oluşmaktadır, çünkü bu köylerden taşımalı eğitim sistemine katılan kız çocuğu bulunmamaktadır. Bu makalede araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin hane içindeki yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar ile taşımalı eğitim programı kapsamında yaşadıkları güçlükler değerlendirilmiştir. The subject of this study is a Social Assessment of the students who are in the bussing school program. Students, who continue their 8-years compulsory basic education within the bussing school program in rural area, constitute the target group of the research. This research was conducted on the Silopi’ s villages which are including to the bussing school program, in Şırnak province. A Sample is consist of 73 male students who are transported from the villages within the research area to the centre of Silopi. Because, there was not any female student participated to the bussing school program from in these villages. This paper is to examine the situations of students in household lives and their problems within the bussing school program, in the light of research findings.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectZorunlu temel eğitimtr_TR
dc.subjectTaşımalı eğitimtr_TR
dc.titleTaşımalı eğitim programındaki ilköğretim öğrencilerinin durumları: Silopi köyleri örneğinde bir sosyal değerlendirmetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisitr_TR
dc.identifier.volume46tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage105tr_TR
dc.identifier.endpage116tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record