sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Gültekin
dc.date.accessioned2019-04-25T08:44:15Z
dc.date.available2019-04-25T08:44:15Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/64959
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye genelinde kamu ve özel sektöre ait hayvancılık işletmeleri ve yem fabrikalarında kullanılan karma yem ve yem hammaddelerinde okratoksin A (OA) kirliliği tespiti amacıyla 2001–2004 yıllar arasında yürütülmüştür. Okratoksin A analizlerinde ELISA (enzyme linked immunoassay) kit (Neogen, ABD) kullanılmıştır. Değişik bölgelerden toplanan 115 yem hammaddesi ve 84 karma yem analiz edilmiştir. Örneklerin 111 tanesinde (%55.78) (1.10-975.00 µg/kg) OA pozitif bulunmuştur. Hammaddelerde %47.82 (1.10-874.10 µg/kg), kanatlı karma yemlerinde %27.27 (4.90-24.30 µg/kg), ruminant karma yemlerinde ise %80.65 (1.10-975.00 µg/kg) düzeyinde OA kirliliği tespit edilmiştir. Türkiye genelinde toplanan yemlerde Marmara bölgesinde kirliliğin daha yoğun olduğu görülmüştür. This study was examined the ochratoxin A contamination in feeds and feedstuffs which are used in public and private farm and feed mill in Turkey between 2001-2004. For this purpose ELISA (enzyme linked immunoassay) kit (Neogen, USA) was used. 115 feedstuffs and 84 feeds which are collected from different regions of Turkey, were examined for ochratoxin A contamination and 111 of them (55.78%) (1.10-975.00 µg/kg) were given possitive results. The OA contamination was found as 47.82% (1.10-874.10 µg/kg) for feedstuffs samples, 27.27% (4.90-24.30 µg/kg) for poultry feed and 80.65% (1.10-975.00 µg/kg) for ruminant feeds. As a result, ochratoxin A contamination was more in feed from Marmara region within the feeds obtained from all region of Turkey.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectOkratoksin Atr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectyemtr_TR
dc.subjectFeedstuffstr_TR
dc.subjectochratoxin Atr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.titleTürkiye’de çeşitli hayvancılık işletmelerinde kullanılan karma yemlerin ve yem hammaddelerinin okratoksin A kirliliği yönünden incelenmesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisitr_TR
dc.identifier.volume56tr_TR
dc.identifier.startpage131tr_TR
dc.identifier.endpage135tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record