sherpa/romeo

Show simple item record

dc.date.accessioned2018-10-11T10:18:35Z
dc.date.available2018-10-11T10:18:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAnkara Üniversitesi yayınları no ; 553tr_TR
dc.identifier.isbn9786051363370
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/4810
dc.description.abstractBu çalışma 4 Aralık 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve Konrad Adenauer Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Revision of Turkey-EU Customs Union within Context of Diversified Models of EU’s External Relations” konulu uluslararası konferans kapsamında katılımcılar tarafından gerçekleştirilen sunumların bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin, özellikle katılım sürecine yönelik olarak tarafların iradelerinin sorgulanması bakımından zorlu bir dönemden geçtiği bir sırada taraflar arasında uzun bir dönemden beri var olan ortaklık ilişkisi ve bu ilişkinin somut sonucu olan Gümrük Birliğinin güncellenmesi/derinleştirilmesi tartışmaları ile bu yönde yürütülen çalışmalar belli bir noktaya gelmiş gibi gözükmektedir. Söz konusu güncelleme çalışmalarının hangi saiklerle başladığı, içeriğinin ve kapsamının ne olabileceği ve tarafların bugünkü ortamda bu ilişkiden beklentilerine ne ölçüde cevap verebileceği gibi konuların ele alınması bu bakımdan faydalı olabilecektir. Bu çerçevede özellikle Birliğin Türkiye dışındaki ülkelerle kurmuş olduğu ekonomik ilişki biçimlerinin hukuki, ekonomik ve siyasi yönlerinin irdelenmesi de Türkiye-AB Gümrük Birliğinin içerdiği bazı yapısal unsurların ne ölçüde, hangi yöntemlerle ve hangi yönde değiştirilebileceği ya da geliştirilebileceği tartışmalarına da ışık tutabilecektir. “AB’nın Dış Ekonomik İlişki Modelleri ve Bu Bağlamda Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ya da Derinleştirilmesi” şeklindeki iki ana başlık, düzenlenen konferansın ve konferans çerçevesinde gerçekleştirilen sunumların temel tartışma konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda hem yurtdışından ve ülkemizden değerli ve konunun uzmanı akademisyenler konuyu kendi bakış açıları ve ilgi alanları çerçevesinde değerlendirerek değerli katkılar sunmuşlardır. Konferansa ve kitaba katkı sağlayan, hazırlanmasında emeği geçen herkese, tüm konuşmacılara teşekkür ediyor, ilgilenenler için yararlı bir başvuru kaynağı olmasını umut ediyoruz. Prof. Dr. Sanem BAYKAL Ankara Üniversitesi ATAUM Müdürütr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi ATAUMtr_TR
dc.subjectAvrupa Birliği - Türkiyetr_TR
dc.subjectEuropean Union - Turkeytr_TR
dc.subjectDış İlişkilertr_TR
dc.subjectExternal Affairstr_TR
dc.titleAB’ nin dış ekonomik ilişki modelleri ve bu bağlamda Türkiye-AB gümrük birliğinin güncellenmesi = Revision of Turkey-EU customs union within context of diversified models of EU’s external relationstr_TR
dc.typeBooktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record