Now showing items 1-1 of 1

    • 1963 yılı Kültepe kazısında ele geçen altı yeni tablet 

      Öz, Esma; Albayrak, İrfan (2005)
      1948’den bu yana, Kültepe’de devam eden kazılar neticesinde, büyük çoğunluğu Asurlu tüccarlara ve bir kısmı da, yerli halktan ticaretle uğraşan kimselere ait tablet arşivleri ele geçirilmiştir. Burada ele alınan tabletler, ...