Now showing items 1-1 of 1

    • Yaşamboyu öğrenme etkinliği: enformasyon okuryazarlığı 

      Gürdal, Oya (2000)
      Enformasyon okuryazarlığı, bireylerin, sorun çözme ve karar verme aşamalarında enformasyonun gereksinim olduğu bilincine varmaları, gereksindikleri enformasyona erişim ve kullanım becerilerine sahip olmaları, sözkonusu ...