Now showing items 1-1 of 1

    • Soğuk Savaş sonrasında Fransa'nın dış politikası 

      Fırat, Melek (2009)
      Soğuk Savaş sonrası Fransa dış politikası iki döneme ayrılarak incelenebilir. Bunlardan ilki 1989-1995 Mitterand dönemi, ikincisi ise 1995-2007 Chirac dönemidir. Her iki dönemde de temel amaç Fransa’nın güç kaybetmesini ...