Now showing items 1-5 of 5

  • Edremit körfez bölgesindeki eczane eczacılarının stres kaynakları 

   Ercan, Alp Arslan; Şar, Sevgi (2004)
   Bu çalışma da Edremit Körfez Bölgesindeki eczane eczacılarının meslek yaşantıları süresince karşılaştıkları stres kaynakları ve bu stres kaynaklarının oluşturduğu stres düzeyleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma ...
  • Edremit körfez bölgesindeki eczane eczacılarının stresle başa çıkma yöntemleri 

   Şar, Sevgi (2005)
   Bu çalışmada Edremit Körfez Bölgesi’ndeki eczane eczacılarının meslek yaşantıları süresince karşılaştıkları stresle başa çıkmada kullandıkları yöntemler incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada veriler Edremit Körfezi ...
  • Pediatrik ilaçların kullanımında eczacının rolü 

   Pirhan, Rişvan; Özçelikay, Gülbin (2005)
   Çocuk ilaçlarının kullanımında ve ebeveynlerin doğru şekilde bilgilendirme ve yönlendirilmesinde eczacının rolü büyüktür. Ebeveynlerin rasyonel bir şekilde bilgilendirilme ve yönlendirilmesinde, eczacının bilgisinin ...
  • Serbest eczacıların zaman yönetimi 

   Öncel, Ceyda; Büyüköztürk, Şener; Özçelikay, Gülbin (2005)
   “Zaman Yönetimi” denildiğinde, kişinin zamanın akışı içinde kendisini yönetmesi anlaşılmalıdır. Eczacılıkta zaman, etkin ve verimli bir şekilde kullanılırsa, eczacının verimliliği ve de dolayısıyla hastaya sunulan hizmetin ...
  • Sürekli mesleki eğitimin serbest eczacılıkta önemi üzerinde bir çalışma 

   Eraslan, Zeynep Banu; Şar, Sevgi (2005)
   Sürekli mesleki eğitim, belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları, çağın getirdiği değişim ve gelişmeler doğrultusunda, bireye sürekli kazandırmayı amaçlayan etkinliklerdir. Sürekli meslek içi ...