Now showing items 1-1 of 1

    • Yönetim bilgi sistemlerinin yönetim foksiyonları üzerine etkisi 

      Anameriç, Hakan (Ankara : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2005)
      Yönetimde bilgi, karar almaya yönelik olarak kullanılan veriler topluluğudur. Gereksinim duyulan yönetim bilgisi, bir organizasyon için kendi aktivitelerini gösteren, saklanabilen, işlenebilen, değişikliğe uğrayan ve en ...