sherpa/romeo

Recent Submissions

 • HİTİT METİNLERİNDE ADI GEÇEN “aviti-” HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME 

  Erbaşı, Fatma Sevinç (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Çoğunlukla Hitit İmparatorluk Dönemi kült envanterlerinde adı geçen bir eşya olan aviti-, karışık bir varlığı temsil eder. Metinlerdeki tanımlamalardan yola çıkarak kanatlı aslan/sfenks olduğu düşünülmektedir. Tanrıça İştar ...
 • Kültepe Tabletleri, Eski Asur Devri, Eski Asurlu Tüccarlar 

  Erol, Hakan (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Birkaç Kültepe metinde tanrılara ve tanrıların heykel veya temsillerinin bulunduğu kutsal odalara ait kült eşyaları konu edilmiştir. İlk kez bu makalede tanıtılan, 1949 yılı kazılarında bulunan Kt b/k 93+167 numaralı belgede ...
 • HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİNDEN ESKİ ASURCA BİR VEKİL BELİRLEME TUTANAĞI 

  Çeçen, Salih (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Mezopotamya ve Anadolu arasında Akadlı tüccarlarca başlatılan ticari geleneğin daha sistemli ve organize biçimi Eski Asurlu tüccarlarca günümüz Kayseri ili merkez olmak üzere devam ettirilmiştir. Anadolu’daki ticaret ...
 • N/K ARŞİVİNDEN SU ORDALİ'NE DEĞİNEN BİR ÖDEME LİSTESİ 

  Çeçen, Salih (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Burada tanıtacağımız metin çeşitli ödemleri içeren bir belge olup yerlilerle ilgili bir takım bilgiler sunmaktadır. Bir kaç belgeden bildiğimiz Su Ordali’ne bir örnek de bu metinde yer almaktadır. Ölen bir kimsenin yaşadığı ...
 • HİTİTLERDE DİPLOMASİ ARACI OLARAK SİYASİ EVLİLİKLER 

  Cengiz, Tülin (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Toplumsal yapının en küçük birimi olan ailenin oluşabilmesi için gerekli bir organizasyon olan evlilik dini, hukuki ekonomik yönleri, kuralları ve ritüelleri olan bir kurumdur. Bu kurumun Hitit çağındaki işlevi ve işleyişi ...
 • CUMHURİYETTEN PRINCIPATUS’A ROMA DEVLETİNDE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ VE İSTİHBARAT BİRİMLERİ: GENEL BİR BAKIŞ (MÖ [C.] 500 – MS 284) 

  Yarlıgaş, Oğuz (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Roma Devleti ordusunun ve idari yapısının gücü sayesinde yüzyıllar boyunca Akdeniz dünyasının en önemli gücü olmayı başardı ve geniş toprakları kontrolü altında tuttu. Tarih sahnesine İtalya’nın ortasında küçük bir kent ...
 • HİTİT METİNLERİNDE LÚAPIN.LÁ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

  Tuncer, Hasan (Ankara Üniversitesi, 2022)
  İnsanoğlu avcılık ve toplayıcılık ile başladığı besin hayatına, Neolitik dönemden itibaren tarımı eklemiştir. Zaman içerisinde gelişen tarım, birçok toplumun temel geçim kaynağı olmuştur. Tarımsal faaliyetlerinde tecrübelenen ...
 • YENİ ASUR İMPARATORLUĞU’NDA SARAY RÖLYEFLERİNİN VE ANITLARIN PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANIMI 

  Toptaş, Koray (Ankara Üniversitesi, 2022)
  MÖ 934-612 yılları arasında siyasi, askeri, ekonomik ve idari anlamda güçlü bir imparatorluk kuran Asurlular, başarılarını emperyalist ideolojilerini gerçekleştirmek için kullandıkları uygulamalar ve araçlara borçluydular. ...
 • ATRIYA AND STRATONIKEIA IN THE LATE BRONZE AGE: SOME REMARKS ON CARIAN HISTORICAL GEOGRAPHY 

  Oğuzhanoğlu, Umay (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Batı Anadolu’dan söz eden Hititçe ve Luvice yazıtların değerlendirilmesi ve Tunç Çağı’na dair arkeolojik araştırmalarının artması, Batı Anadolu’nun tarihi coğrafyası ile ilgili bilinenlerin ve tartışmaların giderek artmasını ...
 • MUĞLA MÜZESİ’NDEN BİR KOLCUKLU BALTA ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER 

  Keskin, Hakkı Levent (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Prehistorik dönemlere ilişkin sahip olduğu önemli potansiyele rağmen Muğla ili arkeolojik araştırmaların sayısı açısından diğer bölgelerin oldukça gerisindedir. Bölge müzelerinde korunan çok sayıda eser bu potansiyelin bir ...
 • KÜLTEPE TABLETLERİNDE DERİ VE DERİ TİCARETİ 

  Erol, Hakan (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Asurlu tüccarlar, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde, Anadolu’daki şehir devletlerinde Asur’dan getirdikleri temel ürünler olan kalay ve çeşitli yün kumaşların dışında, Anadolu menşeli bakır ve yün gibi ürünlerin de ...
 • ALEXANDRIA TROAS’TAN BİR DOKUMA AĞIRLIĞI 

  Buruldağ, Erdinç (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Troas’ın liman kentlerinden biri olan Alexandria Troas, bölgede Hellenistik Dönem’de kurulduğu öngörülen tek yerleşim olma özelliğini taşımaktadır. Kent, MÖ 1. yüzyıl sonlarında bir Roma kolonisine dönüştürülmüş ve Roma ...
 • KAYSERİ ARKEOLOJİ MÜZESİNDE BULUNAN HİTİTÇE TABLET PARÇALARI II 

  Bozgun, Şafak (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Boğazköy’de ortaya çıkarılan, Hitit (İmparatorluk) Dönemi’ne ait beş adet çiviyazılı tablet (fragmanı), 1932 yılından itibaren Kayseri Arkeoloji Müzesinde bulunmaktadır. Bunlardan (Kayseri 285-ABoT 63=) ABoT 1.63, 1948 ...
 • ÇİVİYAZILI METİNLERE GÖRE ESKİ ÖNASYA'DA ALIKONULAN ELÇİLER 

  Bardakçı, Kürşat (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Diplomatik ilişkilerin kurulmasında, süreklilik kazanmasında ve gelişiminde elçilik müessesesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu müessesenin tarihi kökeni de tarihin ilk kent devletlerinin ortaya çıktığı döneme, yani ...
 • ANTİK ROMA SİYASİ KÜLTÜRÜNDE DAMNATIO MEMORIAE 

  Aytüre, Serpil (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Siyasi- toplumsal bir kınamayı ve yaptırımı ifade eden damnatio memoriae, lanetlenmiş bir imparatorun maddi ve kültürel mirasının yok edilmesi, aşağılanması ve “anının yeniden yorumlanması” yoluyla olumsuz nitelikleri ...
 • L. MARCIUS PHILIPPUS’UN SENATO SÖYLEVİ 

  Aşkit, Çağatay (Ankara Üniversitesi, 2022)
  İÖ 91 yılı consul’ü L.Marcius Philippus’un İÖ 77 yılı başında senatoda verdiği ve Latince Oratio Philippi in senatu adıyla bilinen söylev, Romalı tarihçi Gaius Sallustius Crispus’un Historiae eserinde yer almaktadır. ...
 • MS II. YÜZYILDA AİZANOİ – ROMA İLİŞKİLERİ: TASFİYE VE YENİ DÜZEN 

  Türkan, Ahmet (Ankara Üniversitesi, 2021)
  Günümüzde Kütahya’nın Çavdarhisar İlçesi sınırlarında bulunan Aizanoi Antik Kenti, Hellenistik Dönemden itibaren Kuzeybatı Phrygia’nın önemli merkezlerinden biri olmuştur. MÖ 133 yılından sonra Roma’nın Asia Eyaleti sınırları ...
 • İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ’NDE TEŞHİR EDİLEN İSLÂMİYET ÖNCESİ ARABİSTAN KOLEKSİYONU ESERLERİNİN TAHLİLİ 

  Oğuzhan, İbrahim (Ankara Üniversitesi, 2021)
  Bu araştırmada; İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Şark Eserleri Müzesi’nde yer alan İslâmiyet öncesi Arabistan koleksiyonu değerlendirilmiştir. Koleksiyonda teşhir edilen eserlerin, İslâmiyet öncesi dönemdeki içtimaî, ...
 • ANTİK KAYNAKLARDA İSKELET KIRIK VE ÇIKIKLARININ TEDAVİ YAKLAŞIMI 

  Mutlu, Gülseren (Ankara Üniversitesi, 2021)
  Özet İnsanoğlunun hayatını devam ettirebilmek için yaptığı ilk buluşlar, aynı zamanda ilk bilimsel çalışmaların kökenini oluşturmaktadır. Antikçağ Yunan ve Romalı doktorların, kırık ve çıkığa bağlı deformitelerin azaltılması ...
 • BOĞAZKALE ARŞİVİNDEN YENİ HİTİTÇE FRAGMANLAR 

  Şahin, Gülgünay Masalcı (Ankara Üniversitesi, 2021)
  Çalışmada tanıtılacak tabletler, 1987 yılında Berlin’den Türkiye’ye, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne geri getirilen fragmanlardandır. Hititçe tablet fragmanları dini içerikli olup, çalışmada, Bo 7825, Bo 7881, Bo ...

View more