sherpa/romeo

 

Recent Submissions

 • Üniversitedeki bedensel engelli gençlerin kendini kabulle ilgili yaygın sorunları 

  Akçamete, Gönül (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  Bu çalışmanın temel problemini, üniversitedeki engelli gençlerin kendini-kabulle ilgili yaygın sorunlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Araştırma, daha önce yapılan “Üniversitedeki Engelli Gençlerin Kendini-kabulleri” ...
 • Üniversite öğrencilerinde etkili ve hızlı okumanın geliştirilmesi 

  Akçamete, Gönül; Güneş, Firdevs (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  Bu araştırma, etkili ve hızlı okuma programlarının, üniversite öğrencilerinin ge işimine etkisi saptamak üzere yapılmıştır. Okuma, sadece bilgi edinme işi değildir. insanı bütünüyle, hem kişisel hem de toplumsal yönden ...
 • Üniversite ııı. sınıf öğrencilerinin grup etkileşimi yaşantısıyla ilgili tutumlarının değerlendirilmesi 

  Öner, Uğur; Küçüker, Sevgi; Akbalık, Gül (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  İnsanın sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesi, kendi iç dünyasının ufak da olsa bir kısmını bir başka inşana açabilmesine bağlıdır. Sağkklı kişiliğin belirleyici özelliklerinden birisi de, bireyin kendisini, en azından ...
 • Toplumsal değişme ve spor 

  Tezcan, Mahmut (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  Toplumsal değişme ve spor ilişkisi,, spor sosyolojisinin önemli konuları, arasında yer alır. Bu konu, spora toplumsal bakışı ifade eder. Gerçekten- spora geleneksel yaklaşımlar, genellikle sporun bireysel yönlerine, yâni ...
 • Tarih boyunca oyunlar ve oyuncaklar 

  Onur, Bekir (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  Oyan oynarken o oyunun nasıl yaratıldığım kendimize hiçbir zaman sormayız.. Birçok durumda oyunların ve oyuncakların kesin bir başlangıç noktası yoktur; ama toplumun, geleneklerin ve etnolojinin önemli bir rol oynadığı ...
 • Suçluluğu açıklayan yaklaşımlar 

  Kaner, Sema (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  İnsan toplumsal bir varlık olarak tanımlanır. Bununla birlikte insanların zaman zaman toplumsal beklentilere ters düşen davranışlarda bulundukları, bazılarının ise bunu bir yaşam biçimi haline getirdikleri ve toplumsal ...
 • Sistemci epistomoloji 

  Wilson, Albert; Yılmaz, Muhsin (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  içinde yaşadığımız çağın tecrübeleri bilgiyi toplayış ve işleyiş biçimlerimizin eskidiğini çeşitli örneklerle göstermiştir. Ama biz bala, bazı epistemolojik varsayım ve değerlerimizin keyfiliğini görmezden gelerek, bilme ...
 • Potansiyal özgürlükten eylemsel özgürlüğe 

  Kale, Nesrin (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  Liberalliğin, liberal eylemlerin insanın en önemli erdemlerinden olduğunun bilincine ancak, tam olarak bireyselleşmiş; kendini gerçekleştirmiş kişiler sahip olabileceğine göre, toplumda bireyselleşmeyi önleyen tüm tabuları ...
 • Özel eğitimde anne-baba eğitim programları 

  Sucuoğlu, Bülbin; Küçüker, Sevgi; Kanık, Nuray (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
 • Yeni amaçlara ulaşmayı kolaylaştıran öğretmen modelleri 

  Bonnstetter, Ronald (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
 • Öğretmen adayları için uygulama modelleri 

  Gültekin, Mehmet (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  Öğretmenler, eğitim sisteminin önemli bir öğesini oluşturmaktadırlar. Eğitim sisteminin başarısı, temelde, sistemi işletecek olan öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır. Bu durum sözkonusu personelin eğitilmesi üzerinde ...
 • Ankara üniversitesi eğitim programlarının değerlendirilmesi 

  Varış, Fatma; Gürkan, T. (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  Bu çalışmada, Eğitim Bilimleri Fakültesinin programları; amaçlar, kapsam, süreçler yönünden incelenmiştir. “Program Geliştirmede-Seminer ve uygulama” dersinin sömestir plânı çerçevesinde yürütülen bu çalışma, aynı zamanda, ...
 • Mesleki danışmada psikodramanın kullanılması 

  Dökmen, Üstün (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
 • İşitme engelli bireyleri mesleğe hazırlama 

  Kargın, Tevhide (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  Mesleğe hazırlanma çocukluk döneminden başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar şekillenen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bireyler aldıkları eğitim, aile ve çevre ile etkileşimin sonunda gelecekte hangi mesleğe ...
 • İnsan yetiştirme 

  Büyükdüvenci, Sabri (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  Eğitim normatif bir bilimdir; olması gerekenle uğraşır. Konusu da insandır ve bu insanı belli bir noktaya getirmek, ona daha önceden öngörülen bir form, biçim kazandırmaktır. Ancak burada gözden kaçan önemli bir husus var; ...
 • İki eleştirel akıl yürütme gücü ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin bir psikologlar paneli tarafından değerlendirilmesi 

  Modjeski, Richard; William, Michael; Çıkrıkçı, Nükhet (1992)
  Bu çalışma iki eleştirel akıl yürütme gücü ölçeğinin a) Cornell Eleştirel Akıl Yürütme Gücü testi Düzey .X’le b) Watson-Glaser Akıl Yürütme Gücü Ölçeği-Form YM’nin geçerlik, güvenirlik^ ve ölçme hatalarının bir psikologlar ...
 • Hümanizm 

  Kale, Nesrin (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  Felsefi ve edebî bir düşünce (kavram) olan hümanizm İtalya’da 14. Y. Yılın ikinci yarısında ortaya çıkıp modern kültürün önemli bir unsuru olarak Avrupa’nın diğer şehirlerine de yayılmıştır. Hümanizm insanın değerini kabul ...
 • Fare ve insanlarda bilişsel haritalar 

  Dönmez, Ali; Tolman, Edward C. (1992)
  Bu yazıda farelerle yapılan deneyler üzerinde duracağım. Fakat ayrıca en sonda insanlarin klinik davranışları için farelerden elde edilen bulguların önemini de belirtmeye çalışacağım. Üzerinde duracağım fare deneylerinin ...
 • Eylem kimlikleme düzeyine, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve okul türünün etkisi 

  Öğülmüş, Selehattin (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
  İnsânlar yaşamları boyunca sürekli olarak birşeyler yaparlar ya ela yapıyormuş gibi görünürler. Vallacher ve Wegner (1985) tarafından öne sürülen Eylem Kimlikleme Kuıamı’nda “eylem akışı” olarak adlandırılan ve sözkonusu ...

View more