Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorErgenç, İclal
dc.contributor.authorGöktepe, Mehmet Emin
dc.date.accessioned2019-02-08T05:38:27Z
dc.date.available2013
dc.date.available2019-02-08T05:38:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/37601
dc.description.abstractÖlçünlü Türkiye Türkçesindeki sözcüklerin dizemsel yapısının betimlenmesiyle ilgiliolan bu çalışmada, dizem ve kendisiyle çok sık karıştırılan tartım (İng. meter) vedönemsellik (İng. periodicity) gibi terimler genel bir şekilde tanımlandıktan sonraTürkiye Türkçesinde var olan yaklaşık 28 000 sözcük, önce harf başlıklarına görebilgisayar ortamına geçirilmiş daha sonra her harf başlığı altındaki, seslem sayılarıaynı olan sözcükler bir araya toplanmıştır. Daha sonra bir araya toplanan bu gruplarseslem yapılarına göre sınıflandırılmış ve dizemsel açıdan incelenmişlerdir. Birbirinebenzeyenlerin oluşturduğu gruplardan alınan örnekler, stüdyo ortamında bir TRTspikeri tarafından sesletilmiş ve yine stüdyo ortamında, sözcüklerin her bir seslemisüre, frekans ve desibel açısından ölçülmüştür.Sonuç olarak Ölçünlü Türkiye Türkçesindeki sözcüklerin dizemsel yapısınınbetimlenmesiyle ortaya çıkan kalıplar ve bunların ne sıklıkta kullanıldığı ortayakonulmuş ve tartımsal yapısından yola çıkarak Türkçenin aksak vurgu zamanlı dillergrubuna girmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.AbstractIn this study, which is related to the description of the rhythmic structure of words instandard Turkish, spoken in Turkey, after rhythm and terms, suchas meter and periodicity for which it is very often mistaken, are defined in general,about 28,000 words which exist in standard Turkish have been grouped on computeralphabetically and then words with the same number of syllables have beenregrouped under each letter. These groups with the same number of syllables havethen been classified according to their structure of syllables and examined in terms ofrhythm. Examples taken from groups which consist of similar ones have beenvocalized in a studio by a reader/ rhetorician/speaker from Turkish Radio Television(TRT) and each syllable of the words has been measured in terms of duration,frequency and decibel in a professional studio environment.In conclusion, in this study,the patterns which emerge with the description of therhythmic structure of words in standard Turkish and how often they are used havebeen determined and as far as meter is concerned, it has been concluded that Turkishis supposed to be grouped under aksak stress-timed languages.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectDİL VE EDEBİYATtr
dc.titleÖlçünlü Türkiye Türkçesinin dizemsel yapısı
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record