Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorKepenekci, Yasemin
dc.contributor.authorElmacı, Davut
dc.date.accessioned2019-02-08T05:37:50Z
dc.date.available2016
dc.date.available2019-02-08T05:37:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/37590
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, koruma altındaki çocukların korunmasında okulun rolüne ilişkin öğretmenlerin, yöneticilerin ve çocuk koruma alanındaki uzmanların görüşlerini tespit etmektir. Karma araştırma olarak desenlenen araştırmanın nicel kısmının katılımcılarını TR83 bölgesindeki (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) koruma altındaki ilkokul düzeyindeki çocukların devam ettiği kamu ilkokullarındaki sınıf öğretmenleri ve o okulların yöneticileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda 121 sınıf öğretmeni ve 56 okul yöneticisi olmak üzere toplam 177 katılımcıdan oluşan araştırma evreninde ayrıca örneklem alınması yoluna gidilmemiş ve 104 sınıf öğretmeni ve 47 okul yöneticisi olmak üzere toplam 151 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırmanın nitel kısmının katılımcılarını ise yine TR83 bölgesindeki koruma altındaki ilkokuldüzeyindeki çocukların devam ettiği okullardaki rehber öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görevli sosyal hizmet çalışanları oluşturmaktadır. Bu kapsamda 11 rehber öğretmen ve 12 sosyal hizmet çalışanıyla görüşme yapılmıştır.Araştırma bulguları okulun, koruma altındaki çocukların korunmasında daha çok psiko-sosyal boyutta koruma sağladığını ve sosyalleşmeleri bakımından faydalı olduğunu göstermektedir. Koruma altındaki çocukların korunmasında okulun mevcut rolünü yerine getirirken karşılaşılan başlıca sorunlar, koruma altındaki çocukların davranış sorunları, okul ile sosyal hizmet kurumu arasındaki iletişimin yeterli düzeydesağlanamaması, koruma altındaki çocukların geçmişte yaşadıkları sorunlar, okul personelinin koruma altındaki çocuklarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması ve etiketleme olarak ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticileri ve öğretmenlerin çocuk koruma konusunda farkındalıklarının artırılması ve okul ile sosyal hizmet kurumu arasında etkin bir işbirliğinin sağlanması yararlı görülmektedir.AbstractThe purpose of this research is to determine opinions of teachers, school administrators and experts in the field of child protection in relation to school’s role on protection of children in care. Quantitative part participants of the research which has been designed as mixed method, consists of class teachers and principals in public primary schools that children in care attend, in region of TR83 (provinces of Amasya,Çorum, Samsun and Tokat). Within this scope, it has been reached to 104 primary school teachers, 47 school administrator and totally 151 participants instead of sampling from survey population consisting of 121 class teachers, 56 school administrator and totally 177 participants. In qualitative part of the survey consists of school counselors in public primary schools that children in care attend, and social service workers in social service organizations, in the district of TR83. In this context, it has been interviewedwith 11 school counselors and 12 social service workers. Research conclusions have been shown that schools provide protection mostly in psychosocial protection dimension in the protection of children in care and schools are useful for those in socializing. In the protection of children in care, the major troubles ofschools are behavioral problems of children in care, lack of communication between schools and social service organizations, retrospective problems of children in care, lack of knowledge of school staff about children in care and labelling. According to research results, it seems to be beneficial that increasing awareness of school administrator and teachers on child protection and establishing an effective collaboration between schools and social service organizations.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsü
dc.subjectEĞİTİMtr
dc.titleKoruma altındaki çocukların korunmasında okulun rolüne ilişkin öğretmenlerin, yöneticilerin ve alandaki uzmanların görüşleri
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record