Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorAlbayrak, Halis
dc.contributor.authorÇONKOR, Burhan (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-08T05:17:55Z
dc.date.available2015
dc.date.available2019-02-08T05:17:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/37124
dc.description.abstractBu çalışma Mekke döneminin son üç yılında inen surelerin tespitini ve dönemin olaylarıyla kurulan bağlantılarını içermektedir. Çalışma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmamızın konusu, önemi, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde boykot öncesine kadar Mekke’de inananlar ve inanmayanlar arasında cereyan eden olaylar ve bu yaşananların zaman içerisindeki değişimleri tahlil edilmiş, Kur’ân’ın nüzul süreci, surelerin nüzul zamanları ve nüzul sırası konusunda Batı’da ve İslam dünyasında yapılan çalışmalara değinilmiştir. Bu çalışmalarda ortaya çıkan farklı sonuçlardan hareketle herkesçe kabul edilebilecek bir kronolojik sure tertibi yapmanın imkânsızlığı, surelerin dönemlere göre tasnif edilerek yaklaşık nüzul zamanı belirlemenin imkân dâhilinde olduğu sonucuna varılmıştır.İkinci bölümde; asıl inceleme alanımız olan Boykot sonrası dönemde yaşananlar, özellikle ilk dönem siyer kaynaklarından istifade edilerek ortaya konulmuştur. Yine aynı bölümde bu tarihi veriler ile ilk bölümde ulaştığımız sonuçlar çerçevesinde boykotun bitiminden hicrete kadar olan dönemde indirildiğini düşündüğümüz sureler tespit edilmiştir.Üçüncü ve son bölümde ise ikinci bölümde tespit edilen sureler, muhataplar ve içerik açısından incelemeye tâbi tutulmuş ve ilgili surelerin, boykot sonrası dönemde hangi muhataplara seslendiği ve dönemin şartları çerçevesinde hangi konulara değinildiği maddeler halinde tespit edilmiştir. Buna göre iki muhatap arasındaki ilişkilerde zaman içerisinde şiddeti artan bir gerilimden ve bu gerilimin Mekke dönemi boyunca hem muhataplara hem de vahyin içerik ve üslubuna yansıdığından söz edilebilir. Dönemin her geçen gün zorlaşan şartlarına rağmen, İslam toplumunun temellerinin Mekke’de atıldığı, özellikle bu son dönemde inananlarda dini, ahlaki ve toplumsal şuurun büyük oranda oluşturulduğu sonucuna ulaşılmıştır.Abstract This study contains the determination of the surahs that are revealed during the last three years of the Mecca period and their relation with events of this period. The study consists of an introduction and three sections. In the introduction, the subject of our study, the importance, used methods and sources of information are given. The first part deals with the events that took place between the believers and unbelievers in Makkah before the boycott and changes in these relations over time, Qur'an's revelation process, studies related to the revelation time and order of the Qur’an in the West and the Islamic world. Based on the results of these different studies, it is concluded that it is impossible to determine a unanimous chronological order of revelation for surahs. It is only possible to classify the surahs into periods of time and determine an approximate time of revelation.In the second part, the events that happened during the boycott period are laid down based on early sources of Islamic history. Based on the results of the first part of this thesis and the sources of Islamic history we tried to determine the surahs that were revealed beginning the end of the boycott until the hijra/emigration to Medina.The third and final section examines the surahs that were determined in the second part in terms of respondents and content and lists the type of respondents and the topics that were addressed. Accordingly, an increasing tension and harsh relationship between the counterparts during that period that reflected both both on the interlocutors and on the content and style of the revelation can be observed. Despite the difficult conditions of the period that worsened every day, we concluded that the foundations of the Muslim community in Mecca was laid in this period and that belief, moral values and social consciousness was especially established in this last period among the believers.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleBoykotun bitiminden hicrete kadar olan dönemde inen surelerin tahlili
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record