sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorKöklü, Ayşegül
dc.contributor.authorAkçam, Okan
dc.date.accessioned2019-02-08T05:11:19Z
dc.date.available2019-02-08T05:11:19Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/36821
dc.description.abstractBu araştırmada kraniofasiyal morfoloji, nasofarengeal havayolu ve doğal baş ve boyun postürü ilişkileri incelenmiştir. Araştırmanın materyalini, yaşlan 19 ila 29 arasında değişen, ortodontik tedavi olmamış, diş eksikliği olmayan 99 Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisinin doğal baş ve boyun pozisyonunda elde edilmiş filmleri oluşturmuştur. Baş boyutları ve şeklinin de postürü etkileyeceği düşüncesinden hareketle, materyal birbirine yakın sayıda hiperbrakisefal, brakisefal, mezosefal ve dolikosefal bireylerden oluşturulmuştur. Araştırmamızda sırası ile;. Baş tipleri arasında postural, havayolu ve kraniofasiyal morfoloji ile ilgili sefalometrik ölçümlerimizin farklı olup olmadığı varyans analizi ve duncan testi ile araştırılmıştır.. Çeşitli baş tiplerinde kranial tabana ait ölçümlerle postural ve nasofarengeai havayolu ölçümleri arasındaki korelasyonlar ve ® 99 bireylik toplam materyalimizde ve baş tiplerine ait gruplarda postür ve havayolu ölçümlerimiz arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. Çalışmamızın sonucunda;. Kranial taban anatomisi ve morfolojisi ile postür arasında önemli bir ilişki olduğu,. Havayolu kapasitesi ve postürün ilişkili bulunmadığı,. Kraniofasiyal morfolojiyi öncelikle kranial taban boyutları ve anatomik özellikleri ile belirlenen postürün etkilediği söylenebilir. AbstractThe Evaluation of Relations Between Craniofacial Morphology and Nasopharyngeal Airway Considering Natural Head Posture In this research, relations between craniofacial morphology, nasopharngeai airway and natural head posture were evaluated. The material of our research was consisted of lateral cephalograms taken at the natural head and neck posture position from 99 students from the Faculty of Dentistry. The age range of the subjects was between 19 and 29 years. The subjects had no history of previous orthodontic treatment and indicated no permanent teeth loss. Regarding the point of view that head dimension and form might influence posture, the material was established with almost equal number of individuals who have brachycephal, hiperbrachycephal, mesocephal and dolichocephal head types. In our research, we analysed respectively; ® The differences of our cephalometric measurements of posture, airway and craniofacial morphology between head types with variance analysis (ANOVA) and Duncan test, © The correlations between cranial base and posture, cranial base and nasopharyngeal airway parameters,. The correlations between posture and airway measurements in our total material with 99 individuals and in different head type subgroups. As conclusion;. There is an important association of cranial base anatomy and morphology with posture,. There is no association between airway dimensions and posture,. Posture which is determined by cranial base dimensions and anatomy, influences craniofacial morphology primarily.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.subjectTIP, Diş Hekimliği, Ortodontitr
dc.titleKraniofasiyal morfoloji ve nasofarengeal havayolu ilişkilerinin doğal baş postürü dikkate alınarak değerlendirilmesi
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record