sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorÖZTÜRK, Ahmet (Yazar)
dc.contributor.authorERÖZEL, Zeki (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T22:27:12Z
dc.date.available1994
dc.date.available2019-02-07T22:27:12Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/35342
dc.description.abstractBu çalışma, tabansuyu derinliği ve sulama suyu kalitesinin, biber (Capsicum annuum L.) verimine, bitkinin bazı özelliklerine ve toprak tuzluluğuna olan etkilerini araştırmak amacıyla serada oluşturulan kolonlar halindeki lizimetrelerde 1992 ve 1993 yıllarında yürütülmüştür. Tabansuyu derinliği ve sulama suyu kalitesi faktörlerinin dörder seviyesinin bulunduğu bu çalışma 4x4 faktöriyel düzende yürütülmüştür. Araştırma, tabansuyu derinliğinin Dj=30, D2=45, D3=60 cm ve tabansuyunun olmadığı D4=90 cm toprak derinliği bulunan konular ile sulama suyu tuzluluğunun T] =0.25, T2=l, T3=2 ve T4=3 dS/m olduğu konulardan oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; tabansuyu derinliğinin azalmasıyla, biber verimi, kök derinliği ve bitki boyu değerleri önemli ölçüde azalmış, buna karşılık toprak tuzluluğu değerleri artmış ve tabansuyu bulunan konularda su tüketimi daha yüksek bulunmuştur. Sulama suyu tuzluluğunun artmasıyla, biber verimi, su tüketimi, meyve boyu ve bitki boyu değerleri önemli ölçüde azalmasına karşılık, toprak tuzluluğu, meyvedeki kuru madde miktarı, meyve, yaprak ve dallardaki toplam kül miktarları önemli ölçüde artmıştır. Araştırmada lizimetrelerden elde edilen ortalama verim değerleri, tabansuyu derinliği açısından büyükten küçüğe D4, D3, D2 ve Dt konularında sırasıyla 1157.0, 1136.0, 1031 ve 932.6 g, sulama suyu tuzluluğu açısından büyükten küçüğe Tl5 T2, T3 ve T4 konularında sırasıyla 1321.0, 1090.0, 933.5 ve 912.3 g olarak elde edilmiştir.AbstractThis research was carried out during 1992 and 1993 in the green house by making use of lysimeters. The aim was to determine the effect of water table depth and irrigation water quality on pepper (Capsicum annuum L.) yield and quality and soil salinity. Water table depth and irrigation water quality were the two factors of the trial which was conducted as factorial trial. The treatments were D!=30, D2=45, D3=60 and D4=90 cm for water table depth and T^O.25, T2=l, T3=2 and T4=3 dS/m for irrigation water quality. The decrease in the water table depth resulted in the decrease of pepper yield, root depth and plant height but an increase in the soil salinity level. Water consumption increased with increasing levels of water table. Pepper yield, water consumption, fruit length and plant height decreased with increasing levels of irrigation water salinity. On the other hand soil salinity, fruit dry matter and the total ash of fruits, leaves and stems increased with increasing levels of applied water salinity level. While, the yields obtained from lysimeters were found as 1157, 1136, 1031 and 933 g for D4, D3, D2 and Dt water table depths, they were 1321, 1090, 934 and 912 g for Th T2, T3 and T4 irrigation water salinity levels respectively.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
dc.subjectTARIMtr
dc.titleTabansuyu derinliği ve sulama suyu kalitesinin biber verimine etkisi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record