Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorArkan, Ali Sabih
dc.contributor.authorGüler, Murat
dc.date.accessioned2019-02-07T22:17:56Z
dc.date.available2019-02-07T22:17:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/35054
dc.description.abstractDoktora tezi olarak hazırlanan çalışmanın konusunu, 1.7.2012 tarihinde yürürlüğegiren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 380. maddesinin birinci fıkrası oluşturmaktadır.Hükümde anonim şirketin paylarının iktisap edilmesi amacıyla başkasına avans, ödünçve teminat vermesi işleminin batıl olduğu düzenlenmiştir. Çalışmada esas olarak hükmünkapsamına girebilecek işlemler, bunların istisnaları ve hükme aykırılığın yaptırımı elealınmıştır. Bu inceleme yapılırken, hükmün mehazı olan Avrupa Birliği hukuku ve Almanhukukundan yararlanılırken Türk hukukuna ait özellikler gözardı edilmemiştir.AbstractThe subject of this dissertation thesis is the Article 380.1 of the Turkish CommercialCode (TCC), which came into force in 1.7.2012. TCC Article 380.1 prohibits a public companyto give a third party advance, loan or guarantee in purpose of acquisition of its ownshares. The transactions which breach the provision of TCC Art. 380.1 shall be null andvoid. In this thesis mainly the transactions that can be subsumed under the scope of theprovision and the exception of the provision are examined. Also the sanctions against thebreach of the TCC Article 380.1 are analyzed.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı
dc.subjectHukuktr
dc.titleAnonim şirketin kendi paylarının iktisabı amacıyla finansal destek verme yasağı (6102 sayılı TTK madde 380.1)
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record