Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnver, İlhami
dc.contributor.advisorÖzhan, Süleyman
dc.contributor.authorGöl, Ceyhun
dc.date.accessioned2019-02-07T22:17:08Z
dc.date.available2019-02-07T22:17:08Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/35017
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, farklı arazi kullanım türleri (tarım, orman, mera) ve bakının toprak özellikleri üzerine etkisini ortaya koymaktır. Bu etkiyi belirlemek üzere Çankırı- Eldivan yöresinde aynı arazi kullanım türlerinin yer aldığı iki bakıda açılan 21 adet toprak profilinden alınan 79 adet toprak örneği üzerinde bazı fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Araştırma alanındaki doğal ve yapay orman kuruluşlarından vejetasyon alımları yapılmış, silvikültürel özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca mera alanında bitki kompozisyonu ve otlatma kapasitesi tespit edilmiştir. Araştırma alam genelinde 29 familyaya ait 65 takson bulunmuştur. Araştırma alam topraklan arazide yapılan morfolojik çalışmaların yanı sıra laboratuvar analiz sonuçlan dikkate alınarak toprak taksonomisi sınıflama sistemine göre 2 ordo, 2 alt ordo, 3 büyük grup ve 5 alt grup içerisine yerleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, toprak özelliklerinden hacim ağırlığı, hidrolik geçirgenlik, total azot ve organik maddenin arazi kulanım türlerine göre, yine hacim ağırlığı, hidrolik geçirgenlik, tarla kapasitesi, total azot ve organik maddenin bakıya göre önemli şekilde değiştiğini ortaya koymuştur. Abstract The objective of this research was to determine the effects of different land use types (agriculture, forest, and grassland) on selected soil properties. In order to determine those effects, some physical and chemical analyses were done on 79 soil samples from 21 soil profiles at two aspects those were at the same land use types. Silvicultural properties were determined on the tissues from natural and artificial forest communities. In addition, plant composition and grazing capacity were determined in the grazing area. In the area, 65 taxes of 29 families were determined. Sous of research site were placed into 2 ordos, 2 sub-ordos, 3 big-groups, and 5 sub groups according to the "sou taxonomy classification system'' where laboratory analysis results were evaluated together with the morphological properties. Results showed that bulk density, hydraulic permeability, total nitrogen and organic matter change with land use type, and bulk density, hydraulic permeability, field capacity, total nitrogen and organic matter change with aspect significantly.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsü
dc.subjectTarımtr
dc.titleÇankırı-Eldivan yöresinde arazi kullanım türleri ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record