Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Ejder
dc.contributor.authorDeliduman, Seyithan
dc.date.accessioned2019-02-07T22:16:00Z
dc.date.available2019-02-07T22:16:00Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/34951
dc.description.abstractSenetler hukuk düzeninde çok önemli rol oynarlar. Ancak literatürde yeterince incelenmemiştir. Senedin önemi sadece hukuk mahkemeliri ile sınırlı değildir, diğer mahkemelerde de, özellikle idare ve ceza mahkemelerinde de sözkonusudur. Senet, biri geniş anlamda, diğeri dar anlamda olmak üzere iki anlamda kullanılır. Geniş anlamda senet, fikir ve düşüncelerin belirli işaretler altında şekillendirilmeleri, maddileştirilmeleridir. Hukuki anlamda senet ise, yazılı bir belgede açıklanan irade beyanlarıdır. Senedi düzenleyenin, onu kendi aleyhine ispat aracı teşkil etmesi iradesi ile düzenlemiş olması şart değildir. Çünkü, tesadüfi senetlerde senet sayılır. Senedin üzerine yazıldığı maddenin kağıt, metal, tahta, taş, vs. olması arasında her hangi bir fark bulunmamaktadır. Bir belgenin senet olarak kabul edilebilmesi için, onu meydana getirenin imzasını taşıması gerekir. İstisnalar dışında imzanın el yazısı ile atılması zorunludur. Senetler, düzenlenme şekillerine göre, adi senetler ve resmi senetler olmak üzere ikiye ayrılır. Resmi senetler, resmi bir makam veya memur tarafından düzenlenen veya onaylanan senetlerdir. Adi senetler ise, resmi olmayan senetlerdir. Türk hukukunda resmi senetlerin en önemlisi noter senetleridir. Noter senetleri düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Türk hukukunda noter senetlerine çok önemli hüküm ve sonuçlar bağlanmıştır. Örneğin, noter senetleri belli bir miktarı geçen hukuki işlemlerin ispatını sağlar. Bazı noter senetleri ijâmlar gibi icra edilebilirler. Tezimizde noter senetlerine bağlanan hüküm ve sonuçlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Abstract Urkunden im Rechtsverkehr haben grosse Erheblichkeit. Aber sind sie in der Literatür wenig behandelt. Die Bedeutung und Beweiskraft der Urkunden sind nicht auf das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten beschraenkt. Die Urkunden haben die Bedeutung in den anderen Rechtsfaechen, insbesondere in den Verwaltungs-und Strafgerichten. Urkunde im ganz algemeinen Sinn ist jene Verkörperung eines Gedankes. Urkunde im juristische Sinn ist die Verkörperung eines Gedankes dure das Schriftzeichen. Jede sehriftliche Urkunde ist einBeweismittel, auch wenn sie nicht von vornherein zum Beweise bestimmt ist. Weil Zufallsurkunden auch Urkunden sind. im juristische Sinn ist gleichgültig das Material der Urkunde, die Urkunden können auf den Papier, auf das Metali, auf das Holz, auf den Stein geschrieben werden. Die Urkunde soil die Unterschrift des Ausstellers enthalten. in der Regel die Unterschrift muss eigenhaendig sein. Nach ihrer Form man unterscheidet öffentlicheurkunde und Privaturkunden. Öffentlicheurkunden sind die Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde öder eines öffentlichen Beamtes beurkundet öder beglaubigt werden. Privaturkunden sind aile nichtöffentliche Urkunden. Die wichtigste öffentliche Urkunde im türkisehen Recht ist notarielle Urkunde. Die Ausstellung der notariellen Urkunden sind zwei Arten, die beurkundete öder beglaubigtete sind. Die notarielle Urkunden haben grosse Wirkungen auf das türkisehen Recht. Zum Bespiel, Rechtsgeschaefte, die bestimmte Betrag übersteigen sind, nur durch die Urkunde bewiesen werden. Einige notarielle Urkunde sind vollstreckbar wie die Urteile. In dieser Arbeit habe bemüht, die Beweiskraft und Wirkungen der notariellen Urkunden den naehere zu erforsehen.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectHukuktr
dc.titleMedeni Usul ve İcra İflas Hukukunda noter senetleri
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record