sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorErkuş, Ahmet
dc.contributor.authorTatlıdil, F. Füsun
dc.date.accessioned2019-02-07T22:15:06Z
dc.date.available2019-02-07T22:15:06Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/34875
dc.description.abstractKonya İli Merkez, Beyşehir ve Ereğli ilçelerinde yapılan bu araştırmada işletmeler; sulu ve kuru tarla arazisine sahip olan işletmeler, sadece sulu tarla arazisine sahip olanlar ve sadece kuru tarla arazili işletmeler olmak üzere üç gruba ayrılarak incelenmiştir. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 112 tarım işletmesinden elde edilen verilere dayanarak incelenen işletmelerin ekonomik analizleri yapılmış, bu analizlere dayalı olarak işletmelerin mevcut işgücü varlığına, farklı seviyelerdeki döner sermaye miktarlarına ve farklı güçteki traktöre göre optimal işletme büyüklükleri doğrusal programlama yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Planlama sonucunda mevcut işgücü varlığına göre optimal işletme büyüklükleri; sulu ve kuru tarla arazisine sahip olan işletmelerde 769.10 dekar, sadece sulu tarla arazisine sahip olan işletmelerde 472.07 dekar, sadece kuru11 tarla arazisine sahip olan işletmelerde 1712.86 dekar olarak hesaplanmıştır. Döner sermayeye göre optimal işletme büyüklüğü; 10000000 TL, seviyesi için 100.77-276.64 dekar, 15000000 TL seviyesi için 291.67-578.40 dekar, 20000000 TL seviyesi için,dekar arasında değişmektedir. Farklı beygir gücüne göre ise; 40-80 BG'lere göre yapılan hesaplamalarda optimal işletme büyüklüğü, birinci gruptaki işletmelerde 301.05-323.56 dekar, ikinci gruptaki işletmelerde 165.56-187.65 dekar, üçüncü gruptaki işletmelerde 1129.90-1883.73 dekar arasında bulunmuştur. Abstract This research was conducted in Central, Beyşehir and Ereğli District of Konya Province and the farms are classified into three categories as irrigated, rainfed and both irrigated and rainfed farms. The data were collected from selected 112 sample farms by random sampling methods and economic analysis is carried out. Due to economic analysis; the optimal farm sizes were calculated by applying linear programming technique and in this calculation existing labour availability, different levels of current asset and various levels of tractor power of sample farms has taken into consideration. The optimal farm sizes were determined by LP model in both irrigated and rainfed farms, irrigated farms and rainfed farms as 76.910, 47.207 and 171.286 hectares respectively. At different levels of current assets such as 10000000, 15000000 and 20000000 TL the optimal farmIV sizes are varying between 10.077-27.664, 29.167 - 57.840 and hectares respectively. On the other hand at different tractor power levels (40 - 80 Hp) the optimal farm sizes are varying between 30.105 - 32.356 hectares in the first, 16.556 - 18.765 hectares in the second and 112.990 - 188.373 hectares in the last category.CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsü
dc.subjectTarım (Genel)tr
dc.titleKonya ili sulu ve kuru koşullardaki tarım işletmelerinde işgücü, döner sermaye ve traktör güçlerine göre optimal işletme büyüklüğün tespiti
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record