Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüngör, Yetkin
dc.contributor.authorYurtsever, Engin
dc.date.accessioned2019-02-07T21:55:53Z
dc.date.available2019-02-07T21:55:53Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/34767
dc.description.abstractBu araştırmada, Calland çeşidi soya fasulyesi (Glycine max) ile tarla koşullarında, 4 sulama suyu tuz luluğu (0.6, 1.5, 2.5 ve 5.0 dS m-1)ve 3 yıkama gereksini mi yüzdesi (%0, 25 ve 50) konularında faktöriyel düzende iki yıl süre ile denemeler yapılmıştır. Elde edilen bul gular, tane verimi, bitki su tüketimi, tane fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri ve sulama suyu tuzluluğunun toprak tuzlulaşmasma etkisi konularında değerlendiril miştir. Sulama suyu tuzluluğunun artışı ile, soya tane verimleri önemli azalmalar göstermiş, fiziksel bileşim unsurlarından 1000 tohum ağırlığı ve ham yağ miktarları azalmış, toplam kül miktarları ise artmıştır. Sula ma suyu tuzluluğunun artışı ile soya tanesi kimyasal bi leşim unsurlarından protein içerikleri farklılık göster memiş, mineral madde içeriklerinin tümü ise artma göster miştir. Yıkama gereksinimi uygulamaları verim ve kalite unsurlarına önemli bir etkide bulunmamıştır. Bitki su tüketimi değerleri 5.0 dS m"1 değerinde %5-10 kadar daha az olmuştur. Toprak tuzlulaşması da sulama suyu tuzlulu ğu ile artmış, ancak sulama suları ile birlikte verilen yıkama suyu, toprak tuzluluğunun azaltılması yönünden önemli bir etkide bulunmamıştır.Abstract In this field istudy, the effect of 4 irrigation water salinity levels (0.6, 1.5, 2.5 and 5.0 dS m"1) and 3 leaching fractions (0, 25 and 50%) on the grain yield and quality of soybean cv. Calland were investigated. For this purpose factorial experiments in randomized block design were conducted during the 1986 and 1987 growing periods. As a result, increasing electric&l''rc.©nductivity of irrigation water reasoned to decrease the grain yield, 1000 grain weight, seed oil content and the grain mineral nutrient contents, but to increase the total ash content of grains. The protein content of grains, however, didn't change significantly with the salt content of the irriga tion water. Both the grain yield and quality of soybean were not significantly affected by the leaching fractions which were tested. The evapotranspiration of plants dec reased about 5-10% at the 5.0 dS m"1 salinity level. Soil salinity also increased with increasing irrigation water salinity levels and the leaching fractions adding to irri gation water requirements did not effect the soil desalinization.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsü
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleDeğişik kalitedeki sulama sularının soya fasulyesi verimine etkisi
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record