Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorCan, Gülşen
dc.contributor.authorUludağ, Bülent
dc.date.accessioned2019-02-07T21:54:55Z
dc.date.available1988
dc.date.available2019-02-07T21:54:55Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/34750
dc.description.abstractÇalışmamızda diş ve doku desteği özelliğine; sahip Kennedy sınıf II Mod.l vakalarında, aynı planlama ile yapılan iskelet bölümlü protezlerde, aşırı kuron kaybına uğramış dişlerin destek olarak kullanıldığı durumlar incelenmiştir. Bu dişler üç vakada desteklerden birini, diğer üç vakada da desteklerden ikisini, tek vakada ise bütün destekleri teşkil edecek şekilde hazırlan mıştır. Dik yönde gelen kuvvetlerin destek dokulara nasıl iletil diklerini incelemeyi amaç edinen çalışmamız foto-elastik yöntemle yürütülmüştür. Döküm post-core uyguladığımız dişler ayrı ayrı modellerde değişik konumlarda bölümlü protez desteği olarak alınmıştır. Bu vakalar üzerine aynı planda iskelet protezler yapıldıktan sonra gerçekleştirilen dikey yükleme işlemi sonucunda, dişler ve diş siz kretler bölgelerinde kuvvet dağılımı ortaya konulmuştur. Bu şekilde hazırlanan destek dişler ile, sağlıklı destek dişlerin bulunduğu vakalarımız ayrı ayrı karşılaştırıldığında, aşarı kuron kaybına uğramış dişlerin de destek olarak bölümlü protezlerde başarı ile hizmetini devam ettireceği gözlemi, bul gularımız sonuçlarında önemli fark ortaya çıkmamasından elde edilmiştir.Abstract In our study, cases where teeth with excessive crown loss served as abutments, where examined in Kennedy Class II modifica tion 1, that have tooth and tissue support on removable partial dentures which were constructed with the same design. These teeth were prepared to employ as one of the abutments in three cases, two of the abutments in three other cases and all of the abutments in one case. Our study aims to examine, how vertically directed forces are transmitted to the supporting tissues by using photoelastic method. Teeth with cast post and core appliances were used as abutments for removable partial dentures on separate models in different positions. Vertical loading procedure following the construction of removable partial dentures over these cases, with the same design, revealed distribution of force over dentulous and edentulous ridge areas. When a comparison between the abutment teeth prepared using the above procedure, and the cases consisting of sound abutment teeth, was made, we had the conclusion that teeth with excessive crown loss can successfully serve as abutments for partial dentures, because the results of our findings ex hibited no significant difference.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.subjectDiş Hekimliğitr
dc.titleEndodontik tedavili dişlerin hareketli bölümlü protezlerde destek olarak kullanılmasında oluşan stresslerin analizi
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record