Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorSucuoğlu, Bülbin
dc.contributor.authorGüner, Nevin
dc.date.accessioned2019-02-07T21:28:49Z
dc.date.available2010
dc.date.available2019-02-07T21:28:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/34144
dc.description.abstractKaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarda çalışan öğretmenlerin önleyici sınıf yönetimlerini inceleyen bu araştırmanın amaçları a) öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeylerini b) Önleyici Sınıf Yönetimi Eğitim Programı’nın öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgileri ve stratejileri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu nedenle araştırma iki aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada, kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarda çalışan 379 sınıf öğretmeninden, araştırmacı tarafından geliştirilen Sınıf Yönetimi Bilgi Testi ile veri toplanmıştır. İlk aşamanın bulguları öğretmenlerin önleyici sınıf yönetimi bilgi düzeyinin sınırlı ve birbirine benzer olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğretmenlerin yaş, deneyim ve mezun oldukları bölüm gibi demografik özelliklerinin bilgi düzeyleri üzerinde anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, Önleyici Sınıf Yönetimi Eğitim Programı’nın öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeyleri, sınıf yönetim stratejileri ve onaylama/onaylamama davranışları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma grubu, deney (n=21) ve kontrol (n=24) grubu olmak üzere ikiye ayrılan 45 öğretmenden oluşmaktadır. Deney grubu öğretmenlerine önleyici sınıf yönetimi stratejilerini içeren, günde iki saat olmak üzere, üç haftada toplam altı saat süren Önleyici Sınıf Yönetimi Eğitim Programı (ÖSYEP) uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ÖSYEP’nın etkililiğini belirlemek için eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmış; deney ve kontrol grubu öğretmenlerinden eğitim programı öncesi ve sonrasında veri toplanmıştır. Deney ve kontrol grubu öğretmenlerinin sınıf yönetimi bilgi düzeyleri SYBT ile sınıf yönetimi stratejileri ise ÖDGF ve ÖSYGF ile gözlenmiştir. Kruskal Wallis Test ve Friedman Test ile yapılan analiz sonuçlarına göre ÖSYEP, öğretmenlerin SYBT’nden aldıkları puanlar üzerinde anlamlı artışa yol açmıştır. Buna karşın eğitim programı, öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejilerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır. Eğitim programı, öğretmenlerin onaylama/onaylamama davranışlarında son-test verilerine göre anlamlı bir değişikliğe yol açmazken, izleme verilerine göre onaylamama davranışında anlamlı düzeyde azalma görülmüştür. Sonuçlar, kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarda önleyici sınıf yönetimi sistemi geliştirmenin önemi bağlamında tartışılmıştır.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsü
dc.subjectEĞİTİMtr
dc.titleKaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarda çalışan öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeyleri ile önleyici sınıf yönetimi eğitim programı’nın öğretmenlerin sınıf yönetimlerine etkisinin incelenmesi
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record