Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇoban, Aykut Namık
dc.contributor.authorÇabuk, Semiha Özlem
dc.date.accessioned2019-02-07T21:28:37Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T21:28:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/34137
dc.description.abstractÖZET İklim değişikliğine yol açan birçok faktör bulunmakla birlikte, bu faktörlerin en önemlisi kuşkusuz insan kaynaklı sera gazlarıdır. Atmosfer içindeki sera gazlarının payının, özellikle sanayi devriminden itibaren giderek artması, ekolojik denge üzerinde önemli tehditler oluşturmaya başlamıştır. Son yıllarda, iklim değişikliği ve küresel ısınma sorununun çözümü amacıyla uluslararası alanda işbirliği süreci hızla devam etmektedir. Ülkemizin de, 2012 yılı sonrasında sorunun çözümüne yönelik olarak sera gazı emisyonu azaltımı konusunda yükümlülük alması gündeme gelecektir. İklim değişikliğinin çözümünde Neoliberal politikaların etkinlik kazanmasıyla birlikte, ilk defa Kyoto Anlaşması’nın esneklik mekanizmalarında piyasa tabanlı çözümlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda, küresel ısınma sorununun daha düşük maliyetle çözümlenmesi amacıyla piyasa tabanlı politikalar olarak adlandırılan iktisadi araçlar geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmanın temel amacı; iklim değişikliğinin azaltımı amacıyla sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik olarak son dönemde uygulanmakta olan Neoliberal iktisat politikaları bağlamında, kullanımı yaygınlaşan iktisadi araçların etkinliği konusunda örnek bir ülke üzerinden değerlendirme yapmak ve söz konusu politikaların ülkemizde uygulanabilirliğini incelemektir. ABSTRACT Although there are a good number of factors causing climate change, without any doubt, the most important of all are the greenhouse gases generated by mankind. The increase in the amount of greenhouse gas concentrations within the atmosphere, especially after the industrial revolution, has seriously threatened the ecological balance. The international collaboration processes fighting climate change and global warming continue. As a result of these processes, Turkey, as well, will have to face the responsibility of reducing greenhouse gas emissions by the end of 2012, for the solution of the problem. As the neo-liberal policies has become effective for the solution of climate change, market-based solutions were mentioned for the first time within the flexibility mechanisms of Kyoto Protocol, the Framework Convention on Climate Change. Within this context, to find less costly solutions for the global warming problem, economic instruments, which are designated as market-based policies, were developed and used. The main purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the economic instruments, which have been widely used as a part of neo-liberal economy policies that are recently benefited to reduce the greenhouse gas emissions to fight climate change, with a sample country case, and to determine the applicability of these policies in Turkey.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleKüresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarındaki artış ile mücadelede iktisadi araçların rolünün değerlendirilmesi: Enerji sektörü örneği
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record