Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorGencel Bek, Mine
dc.contributor.authorTaylan Ahmet
dc.date.accessioned2019-02-07T21:28:29Z
dc.date.available2012
dc.date.available2019-02-07T21:28:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/34132
dc.description.abstractÖZET Alternatif Medya ve Bianet Örneği: Türkiye’de Alternatif Medyaya Dair Etnografik Çalışma Bu çalışmada, yerleşik ve kurumsallaşmış siyaseti reddeden veya ona meydan okuyan kitle iletişim biçimi olarak “alternatif medya” kavramı incelenmiştir. Çalışma, ana akım medyanın ayrımcı, dışlayıcı ve eşitsiz yayın politikasına karşı alternatif medya arayışlarını ve bu arayışın Türkiye ölçeğinde bir alternatif medya örneği ile somutlaştırılmasını konu etmektedir. Çalışma, ana akım medyanın ekonomik ve siyasi iktidar odaklarıyla kurduğu çıkar ilişkisi bağlamında neden olduğu hak ihlalleri nedeniyle, “hak odaklı haberciliğin söz konusu ihlallere bir yanıt olabileceği” varsayımı üzerine temellenmiştir. Bu doğrultuda, çalışmada Türkiye’deki en etkin alternatif medya örneği olduğu varsayılan Bianet’in özgün yapı ve işleyişine dair bir araştırma yapılarak, nasıl bir alternatif gazetecilik pratiği oluşturulabilir sorusuna yanıt aramak amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak üzere, Bianet web sitesi ve yerel gazeteciler üzerine ayrıntılı bir uygulamalı araştırma ve nitel analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda Bianet’in etkin ve özgün bir alternatif medya örneği olduğu ortaya konmuş ve Türkiye özelinde öngörülere ulaşılmıştır. ABSTRACT Bianet as a model of alternative media: An ethnographic study on alternative media in Turkey This research focuses on “alternative media” concept as a form of mass communication to be utilised for challenging corporate and institutionalised politics. It elaborates possibilities for establishing alternative media against the discriminatory, exclusionary, monotonic broadcasting policy in mainstream media and looks into how alternative media can be institutionalised in the Turkish context by focusing on a specific case. This research brings attention to mainstream media’s violations of rights as a result of the interest based ties they establish with different economic and power elites. It is argued in this research that these violations can be challenged by establishing rights based journalism practices. In this light, by analysing the organisational structure and the workings of the most effective alternative media organisation in Turkey -Bianet- this research aims at finding an answer to the question on what kind of an alternative journalism practice can be established. In order to do so, an extensive field research among local journalists working with Bianet and a detailed qualitative analysis of the organisation’s website were conducted. The research concludes that Bianet offers an important model of an effective and a genuine alternative media and suggests further insights on the topic in the Turkish context.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleAlternatif medya ve bianet örneği: Türkiye’de alternatif medyaya dair etnografik çalışma
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record