sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorBAŞ, Eyüp (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorAHMEDOVA, Zamira (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T21:26:23Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T21:26:23Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/34052
dc.description.abstractÖZET AHMEDOVA, Zamira, “Hz. Hüseyin’in hayatı, hilâfet mücadelesi ve din anlayışı”, Doktora Tezi, Danışman: Doç. Dr. Eyup BAŞ, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, VI+ s. 140. Bu çalışmanın amacı İslâm tarihinde önemli yere sahip olan Hz. Hüseyin hakkındaki bilgileri günümüzün bakış açısıyla ortaya koymaktır. Bunun için onun hayatı ile ilgili bilgiler araştırılmış, hilâfet mücadelesinin arka planı incelenmeye çalışılmış, Kerbelâ olayı değerlendirilmiş ve din anlayışına temas edilmiştir. Tezin giriş kısmında araştırmanın amacı, metodu ve kaynakları ortaya konulmuştur. Ayrıca “Ehl-i Beyt” ve “Hilâfet” kavramı ele alınmıştır. Böylece konuyla ilgili en önemli iki kavram ortaya konulmaya çalışılmıştır. Birinci Bölüm’de; Hz. Hüseyin’in hilâfet mücadelesi öncesi hayatı ana başlığı altında, Hz. Hüseyin’in çocukluğu ve ailesi, Râşid halifeler devrinde Hz. Hüseyin konuları kısaca belirlenmeye ve incelenmeye gayret edilmiştir. İkinci Bölüm’de; Hz. Hüseyin’in hilâfet mücadelesi ana başlığı altında, Hz. Hüseyin’de halifelik iddiasının oluşumu, Kerbelâ olayı ve Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi gibi konular ortaya konulmaya ve analiz edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü Bölüm’de; Hz. Hüseyin’in din anlayışı ana başlığı altında, Hz. Hüseyin’in din anlayışında ailesi ve yakınlarının rolü, Hz. Hüseyin’in din anlayışına bağlı Râşid halifeler dönemindeki ve Kerbelâ olayına bağlı gelişmeler ele alınmıştır. Sonuçta ise; ulaşılan neticelere yer verilmiş ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.ABSTRACT AHMEDOVA, Zamira, “Biography of Hazrat Hussein, caliphate struggle and sense of religion”, Doctoral Thesis, Advisor: Doç. Dr. Eyup Baş, Ankara University, Faculty of Divinity, VI+ 140 p. Objective of this study is to introduce information on Hazrat Hussein in Today’s point of view that has a great place in Islamic History. Therefore, information on his biography was researched and background of caliphate struggle was examined and Karbala event was assessed and his sense of religion was narrated. Objective of the research, method and resources was mentioned in the introduction part of the thesis. Furthermore the terms “Ahl al-Bayt” and “Caliphate” were mentioned. Hence, two important concepts were tried to be stated related with the subject. Childhood and family of Hazrat Hussein and his life during the period Hulafai Rashidin were mentioned under title of Hazrat Hussein’s life before caliphate struggle in first chapter. In the second chapter, under main title Caliphate Struggle of Hazrat Hussein, formation of caliphate claim of Hazrat Hussein, Karbala and martyrization of Hazrat Hussein were tried to be examined and analyzed. In the third chapter, under the main title sense of religion of Hazrat Hussein, role of his family and relatives and development during the period of Hulafai Rashidin depending on Karbala event. In the conclusion, the outcomes have been mentioned and a general assessment has been carried out.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları (İslam Tarihi) Anabilim Dalı
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİNtr
dc.titleHz. Hüseyin’in hayatı, hilâfet mücadelesi ve din anlayışı
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record