Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorKırbaşoğlu, M. Hayri
dc.contributor.authorAkdokur, Fatma
dc.date.accessioned2019-02-07T21:24:49Z
dc.date.available2019-02-07T21:24:49Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33966
dc.description.abstract“Tehzîbu’l-Âsâr Bağlamında et-Taberî’nin Hadisçiliği” başlıklı bu doktora tezinde, et-Taberî’nin -mevcut baskılarıyla altı sahabî müsnedinden müteşekkil bir müsned olan- önemli eseri Tehzîbu’l-Âsâr, telif yöntemi ve esere hâkim olan sistematik bakımından araştırılmış, eserdeki hadislerin konuları belirlenerek çeşitli açılardan incelenmiştir. Araştırmamızın birinci bölümünde et-Taberî’nin hayatı, yaşadığı sosyal, ilmî çevre tanıtılarak, Tehzîbu’l-Âsâr isimli eserinin ortaya çıkış süreci ve ortamı hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca et-Taberî’nin Tefsir, Fıkıh ve Tarih ilimlerindeki yeri değerlendirilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde et-Taberî’nin müktesebatının kaynakları olmak bakımından hocaları ve şeyhleri hakkında bilgiler verilmiş, bu müktesebatın ürünleri olan eserleri tanıtılmıştır. Daha sonra bu eserler içinde çalışmanın odak noktasını teşkil eden Tehzîbu’l-Âsâr üzerinde yoğunlaşılarak, eserin telif ve tasnifi, muhtevası, yazma ve baskı nüshaları, sistematiği ve ihtiva ettiği hadisler üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Şüphesiz bu çalışma, et-Taberî’nin Hadis ilmindeki yerinin belirlenmesi, hadis anlayışının ortaya konulması, Tefsir ve Tarih ilmindeki tartışmasız otoritesine karşın gölgede kalan Hadis ilmine katkılarının belirlenmesi bağlamında bir hedefe sahiptir. Araştırmanın ikinci bölümünde et-Taberî’nin özellikle Hadis ilmi açısından yaklaşımları ve metotları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda onun hadis, haber, eser kavramlarını kullanımı, Sünnete yüklediği anlam, haberlerle ilgili kabul ve değerlendirmeleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada ayrıca et-Taberî’nin rivayet metodunu kullanma konusundaki yaklaşımı, Tefsir ve Tarih ilimlerindeki uygulamalarıyla birlikte ele alınarak değerlendirilmiştir. et-Taberî’nin, objektif ve eleştiriye açık olması, rivayet geleneğinde dirayet metodunu işletmesi sebebiyle, günümüzdeki hadis tartışmalarına katkı sağlayacağı açıktır.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectDintr
dc.title“Tehzîbu’l- Âsâr” bağlamında Et-taberî’nin hadisçiliği (224 – 310 h.)
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record