Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelebi, Ömer Aykut
dc.contributor.authorÇalışkan, İlyas
dc.date.accessioned2019-02-07T21:13:49Z
dc.date.available2019-02-07T21:13:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33780
dc.description.abstractBu araştırmada, Avrupa’da yaşayan Müslümanların durumu kuramsal açıdan ele alınarak Avrupa’ya ait normların, siyasal ve kültürel kodların yapısı irdelenmiş ve bunların Müslümanlara ait normlar, siyasal ve kültürel yapılar ile uyuşma ihtimali araştırılmıştır. 20.YY’nin ortasından günümüze yoğun bir şekilde Avrupa’ya Müslüman göçü yaşanmaktadır. Müslümanların, Avrupa ülkelerinin toplam nüfusuna kıyasla çok az bir sayıda olmasına rağmen bu durumdan ortaya çıkan sorun çok daha derin bir tarihsel arka plana sahiptir. Bu araştırma ise daha çok Avrupa’nın siyasal ve toplumsal yapısını analize yönelerek farklı alt yapılara sahip Müslüman grupların bu sistemin algoritmasına müdahil olabilirliğinin imkanını analiz etmeye çalışmıştır. Araştırmanın kamusal alan tartışmaları kısmında emek, eylem, iletişim, kamusal-özel ayrımı, örgütlenme pratikleri kuramsal açıdan incelenmiş ve demokrasi ile ilişkilendirilmiştir. Toplulukların eylem doğasını daha net kavramak, bu toplulukların kamusal alan ve demokrasi ile bağlantısını sağlamak için kimlik konusu kuramsal açıdan ele alınmıştır. Daha çok sosyo-politik örgütlenmenin biçimlerini analiz eden bu kuramsal yaklaşım diğer yandan Avrupa Birliği, ulusaşırılaşma, kürselleşme olguları ile siyasal ve ekonomik analize tabi tutulmuştur. Bunun yanı sıra din ve sekülerlik gerilimi siyasal açıdan Müslümanlar ve Hıristiyanlar için ne ifade ettiği konusu işlenmiştir. AbstractThis research aimed to theoretically analyze overall conditions of Muslims inhabiting in Europe within the context of European norms, its political and cultural codes, and endeavored to figure out whether these concepts comply with Muslims’ norms, their political and cultural structure. Since the mid of 20th century there has been flux of Muslim migration towards European countries. Even though entire number of Muslim population in Europe is far less than whole population of European countries the problems aroused from this issue has more notorious connotation and intense historical background. By examining political and cultural structure of European states this research also tried to analyze if Muslim groups with different national, cultural and social background could adapt themselves to the system of European algorithm. Subjects like praxis of organized forms, distinction between public and private sphere, action, labor and communication abilities were studied in the section dealing with public sphere. These subjects were also related to democratic principles. With the aim of grasping the nature of actions embedded in communities and to associate these communities with public sphere and democracy the Identity theory was held. As this theoretical approach mostly analyzed the form of socio-political organization the case of European Union, Transnationalism and Globalization were studied in order for political and economic analysis. More additionally tension between religion and secularism and what that meant for both Muslims and Christians were tackled.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleKamusal alan ve Avrupa'da Müslüman kimliği
dc.typemasterThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record