sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAYRANCI, Eda (Yazar)
dc.contributor.authorAKKAYA, Mustafa (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T21:12:34Z
dc.date.available2012
dc.date.available2019-02-07T21:12:34Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33674
dc.description.abstractÇalışmanın çerçevesi, vergi idaresinin, ?Ön İşlemler? ya da ?Mükellefi Denetim Yolları? başlığı altında ele alınan ve VUK?nun 127-152. maddeleri arasında düzenlenen ?Arama, Yoklama, İnceleme ve Bilgi Toplama? gibi davranışları sırasında, mükelleflere verdiği zararın ya da oluşturduğu hak kayıplarının nasıl ve hangi dayanaklarla giderileceği konusu ile çizilmiştir. Tarhiyat öncesinde büyük ölçüde korumasız kalan mükelleflerin, idarenin sorumluluğu mekanizması işletilerek korunması gerektiği düşüncesi ile başlanılan bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, ön işlemlerin İdare, Vergi ve Ceza Muhakemesi Hukuku yönünden tabi oldukları hukuki rejim anlatılmıştır. İkinci bölümde ise vergi idaresinin tarhiyata hazırlık niteliğinde olan bu işlemlerinden dolayı sorumluluğu meselesi, idarenin sorumluluğu hukuku içerisinde değerlendirilmiştir. Çalışma, konuyla ilgili önemli tartışmaların yaşandığı ABD uygulamasından kısaca bahsedilerek tamamlanmıştır. AbstractFrame of this work has been drawn by the issue of how and on what basis, the damages done to tax-payers and the forfeitures created, by the tax administration in the course of its actions such as ?Search, Examine, Inspection and Fact-Finding?, regulated between 127-152 articles of Statute of Tax Procedure under the heading of ?Pre-transaction? or ?Ways of Auditing Tax-Payers?, can be remedied. This work which has been started with the idea of `tax-payers who remain considerably unprotected in the phase of pre-assessment of taxes should be protected by operating the liability of government mechanism? consists of two chapters. In the first chapter, the legal regime that pre-transactions are subjected in terms of Administrative Law, Tax Law and the Law of Criminal Procedure has been explained. In the second chapter, the issue of liability of tax administration due to its pre-transactions which are preliminary to assessment of taxes has been evaluated within the context of liability of government. The work has been completed by mentioning briefly the American practice which bears serious debates regarding the issue.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Vergi Hukuku Bilim Dalı
dc.subjectHUKUKtr
dc.titleVergi idaresinin ön işlemlerden doğan hukuki sorumluluğu
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record