sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKARASUBAŞI, İlhan (Danışman)
dc.contributor.authorKORAN, Oğuz (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T21:07:30Z
dc.date.available2016
dc.date.available2019-02-07T21:07:30Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33613
dc.description.abstractİtalyan Edebiyatı denildiğinde Dante ve Petrarca ile birlikte akla gelen ilk isimlerden Giovanni Boccaccio, Roma klasiklerini inceleyip, bu yapıtlardan dersler çıkarıp kendini Ortaçağ kültürüyle yoğurduğundan, geçmişine sahip çıktığı ve saf insanı inceleyip ona değer verdiği için hümanizm akımını temsil eden en önemli yazarlardan birisidir. Gençlik yılları deneyimleri sayesinde, Boccaccio soylu insanları, köylüleri denizcileri, tüccarları, hırsızları, kısaca her sosyal sınıftan insanı tanıma fırsatı bulmuştur. Decameron adlı yapıtta kendi döneminin insan manzaralarını anlatması, insanların sadece Tanrının yansıması olan saf iyiliğe sahip olmayışı, onun gerçekçi yönünü yansıtır. Dante, Petrarca gibi yazarların da kullandığı volgare halk dili sayesinde, herkese ulaşma fikri çağdaşlarının önüne geçmesini sağlar ve İtalyan dilinin bir edebiyat dili olarak kabul edilmesinde rol oynar. Dünyevi yaşamın önemini neredeyse tüm hikayelerinde ortaya koyan Boccaccio, yapıtını öncelikle kadınlara adar, bir diğer deyişle yapıtın odağı ve yazma fikrinin hareket noktası kadınlardır. Decameron adlı kitabında toplum sosyolojisini irdeleyerek, eşsiz karakter analizleri yaparak insanlığa örnek olacak bir yapıt ortaya koyar. Bu tez çalışması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel hatlarıyla yazarın yaşamındaki önemli dönüm noktaları ve yapıtlarından bilgiler verilmiştir. 99 İkinci bölümde ise Decameron adlı yapıtında kitaba yazdığı “Önsöz” incelenip hangi çerçevede geçtiği açıklanacak ve hikayelerindeki Şans, Kader, Aşk, Akıl, Din ve Ölüm kavramları irdelenmiştir.AbsractWhen it concerns Italian literature, Giovanni Boccaccio, one of the prominent names coming to the mind along with Dante and Petrarca, is one of the most important authors representing the humanism movement as he examines Roman classics, draws lessons from these works, improves his skills with Medieval Culture, protects the value of the past and analyzes and values pure human. Thanks to his youthful experiences, Boccaccio had a unique opportunity to acquaint himself with various individuals from all walks of life such as merchants, thieves, the noble, peasants, and so on. In his work entitled Decameron, his depictions of the people of his era and the fact that humankind does not have the pure goodness, which is only reflected by God, reveal his realistic aspect. Thanks to volgare, a form of colloquial Latin that is also used by great authors such as Dante and Petrarca, the idea of reaching out to the crowds in the society puts him a step ahead his contemporaries and he plays a vital role in making Italian a language of literature. Highlighting the importance of worldly life in almost all of his works, Boccaccio devotes his work primarily to women, that is, his focus and the idea dragging Boccaccio to write is women. In his book, Decameron, Boccaccio creates his magnum opus through series of unique character analysis and through extensive study of the sociology of the society of the era. 101 This study consists of two parts. In the first part, important turning points and works in the author‟s life are given in general terms. In the second part, the context of the preface of the work will be analyzed and the concepts of Luck, Destiny, Love, Mind, Religion and Death will be examined thoroughly.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları (İtalyan Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı
dc.subjectDİL VE EDEBİYATtr
dc.titleDecameron'da insan, kader ve zeka
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record