Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorGÜNGÖR, Birgül (Yazar)
dc.contributor.authorÖZTOPRAK, İzzet (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T21:02:34Z
dc.date.available2009
dc.date.available2019-02-07T21:02:34Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33528
dc.description.abstractOlimpiyatlar her zaman kavga ve düşmanlıkların bir kenara bırakıldığı, barış, kardeşlik, dostluk duygularının ön plana çıktığı dünyanın en büyük spor organizasyonu olarak anılır. Antik çağda ilk kez Yunanistan'da gelenekselleşen Olimpiyatlar, daha sonra modern çağa ayak uydurularak her dört yılda bir, bu büyük spor şölenini organize edebilme gücüne sahip büyük devletlerin, büyük yatırımlarıyla gerçekleşebilmiştir. Siyasi duruş, ırkçılık politikaları ve galibiyet kazanmanın çok daha ötesine geçen hırslar, dünya kamuoyunda gövde gösterisi, ezici rekabet ve dünyanın ekonomik, politik güç dengesindeki yerini spor faaliyetleri aracılığıyla sergileme kaygısı, milletlerin zaman zaman Olimpiyat ruhundan uzaklaşmasına neden olmuştur. Siyasi, kültürel, sportif alanda bir ülkenin dikkatleri üzerine çekmesi için Olimpiyatlardan daha iyi bir fırsat olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı dördüncü Olimpiyat oyunu olan 1936 Berlin Olimpiyatı ekseninde basında Türk sporunun ele alınmasına çalışılan bu araştırmada, 1936 Berlin Olimpiyatlarından Atatürk'ün son yılı olan 1938'in sonuna kadar geçen sürede Türk sporunda yaşanan gelişmeler ve tarihe düşülen kayıtlar gazete ve dergilerden yararlanılarak incelenmeye çalışılmıştır. AbstractThe olympics is always been known as the wold?s biggest sport organisation which all the fights and hostilities are leaved aside and which peace, brotherhood and friendship is loomed large. The modern olympics which first took place in Gerece traditionally in ancient times, were started to become true with the great investments? of the great governments which had the power of organize this sport feast quadrennially. The political position, racialism and the ambitions beyond the winning victories, display of power over the public opinion, overwhelming infighting and concernments for taking place in world?s economic and politic balance by the help of sport, the nations some time had fallen short of the spirit of the olympics. Olympics is one of the best opportunity for a country to call attention to itself in the political, culturel, sporting area. The Turkish Sport on press within the axis of the Berlin Olympics is tried to be examined between the years 1936-1938, which some of the newspapers and also sport magazines were used in this study.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleBerlin Olimpiyatları ekseninde basında Türk sporu (1936-1938)
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record