Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorÖZTOPRAK, İzzet (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorŞENOĞLU, Kemal (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:52:07Z
dc.date.available2008
dc.date.available2019-02-07T20:52:07Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33325
dc.description.abstractTürk Milliyetçiliği ve halkçılığının önderlerinden olan Yusuf Akçura, Meşrutiyet dönemi siyasal/düşünsel yaşamının etkili aktörlerinden biri olmasının yanı sıra, Cumhuriyet'in kuruluş temellerinde de büyük payı olan değerli bir aydındır. Cumhuriyet idaresinin kuruluş sürecinin tüm aşamalarında görevler üstlenmiş, özellikle fikir cephesinde yürüttüğü çalışmalarıyla, düşün hayatımızda seçkin bir konuma sahip olmuştur. Yusuf Akçura, Cumhuriyet döneminin ideolojik-kültürel yapılanmasında ve yeni rejimin takip edeceği siyasal hattın belirlenmesinde, ilke ve program temelinde önemli katkıları olan bir fikir ve eylem adamı olarak, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki yerini almıştır. Kurtuluş Savaşı sürecinde asker ve bir bürokrat olarak Ankara Hükümeti'nin saflarında yer alan Akçura, TBMM milletvekilliği ile siyaset adamı, Türk Ocağı ve eğitim kurumlarındaki çalışmalarıyla da fikir adamı niteliklerini öne çıkarmıştır. Cumhuriyet'in inşa döneminde, toplumsal ve siyasal planda ürettiği fikirlerle en önemli Kemalist ideologlar arasında yer almıştır. Abstract Yusuf Akçura, one of the leaders of Turkish Nationalism/Populism, other than being an effective figure of political and ideolgic life in the constitutional government period, he is an important politician who played an essential role in the foundation of Turkish Republic. He participated in all stages of construction of the republic, especially with our thought life he became an important character during this period. With his endless contribution in the ideologic-cultural and political structure of Turkish Republic, he took an important place in the history. During the war of independence , his participation as a soldier and a mamber of Goverment of Ankara as well as his studies on several educational institutions , extended his philosophical point of view. He is considened as one of the most important ideologs with his valuable contributions on social and political foundation of the Turkish Republic.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleCumhuriyet Dönemi fikir hayatında Yusuf Akçura'nın yeri
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record