sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAKGİRAY, Ayşegül (Yazar)
dc.contributor.authorERDEN, Gülsen (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:51:30Z
dc.date.available2007
dc.date.available2019-02-07T20:51:30Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33311
dc.description.abstractHer çocugun, yasamını fiziksel ve ruhsal olarak saglıklı ve uyum içinde sürdürebilmesi için temel gereksinimleri vardır. Çocugun temel gereksinimlerinin saglanması herhangi bir nedenle kesintiye ugradıgında ya da karsılanmaz duruma geldiginde çocugun istismarından söz edilir. Genel olarak 18 yasın altında bulunan çocuklara karsı aktif olarak girisilen ve onların fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelismelerini zedeleyen her türde eylem çocuk istismarı olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'de yapılan arastırmalara göre ülkemizde istismar %10 ? 53 arasında görülmektedir. stismarın giderek yaygınlasması nedeniyle tüm dünyada istismarı önleme çalısmaları baslamıstır. Önleme sürecindeki en etkili yöntemlerden biri çocuk ve ebeveynlerin istismarın ne oldugu, belirtileri ve etkileri hakkında bilgilendirilmesidir. Bu tür bir egitimin ülkemizde ne kadar gündemde oldugunu belirleyebilmek ve istismarı önleme kapsamındaki bilgilendirmenin çocuk ve ebeveyn üzerindeki etkililigini test edebilmek, çocukların ve ailelerinin bu konuda ne kadar bilgili olduklarını ve bilgiyi ne ölçüde paylastıklarını görebilmek için arastırmacı tarafından bir çalısma yapılmıstır. Arastırmada, duygusal, fiziksel, cinsel istismar ile ilgili olarak ebeveyn ve çocuklara verilen egitimin istismar hakkında bilgiyi arttırabilecegi ve istismarı önleyebilecegi düsünülmüstür. Arastırmaya 8-10 yas aralıgında 42 çocuk ve 40 veli katılmıstır. Çocuk ve velilere, arastırmacı tarafından hazırlanan 16 maddelik bir envanter ile ön degerlendirme yapıldıktan sonra, egitim verilmis ve egitimin etkililigi yapılan son degerlendirme ile ölçülmüstür. Bulgular, istismar konulu bilgilendirmenin hem çocuklarda hem ebeveynlere bilgiyi arttırdıgını ve istismarı önleme yöntemi olarak etkili bir süreç oldugunu gösterir niteliktedir.AbstractEvery child has basic needs to live physically and mentally healthy. When satisfaction of these needs is interrupted, child abuse is come into question. Every action which is actively performed against children under the age 18 and which damages their physical, emotional and social developments is described as child abuse. Researhes in Turkey indicated that the percentage of child abuse in Turkey is between 10 ? 53%. Since child abuse is becoming widespread all over the world, the number of studies about prevention is increasing. One of the most effective method in prevention process is informing children and parents about what the child abuse is, about the symptoms and the effects of abuse. The aim of this study is to identify the information process in Turkey, to test the effectivity of information process for children and parents, and to examine how much children and parents are informed and shared their konowledge. In this research, the information given to children and parents about emotional, physical and sexual abuse may increase the knowledge about abuse and prevent abuse. The sample consisted of 42 children between the ages of 8-10 and 40 parents. Both children and the parents are evaluated by an inventoy of 16 items. After the evaluation, information is given and effectivitiy of the information is measured by evaluating the participants again. Findings indicate that informing participants increased knowledge about abuse and that the information process is an effective method for prevention. Key Words: abuse, child abuse, prevention of abuse, information about abuse
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı
dc.subjectPsikolojitr
dc.titleÇocuk istismarı: 8-10 yaş çocuklarda istismarı önleme yöntemleri
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record