Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorYILDIRIM, Bora (Yazar)
dc.contributor.authorÖZKAN, Nevin (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:50:58Z
dc.date.available2007
dc.date.available2019-02-07T20:50:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33300
dc.description.abstractÇalışmada, Richard Wagner'in, Arthur Schopenhauer'in felsefî görüşleri etkisi altında yazdığı ve bestelediği Tristan und Isolde operası ve Gabriele d'Annunzio'nun ilk başta bir tiyato eseri olarak kaleme aldığı, dramatik kurgusu ilgi çektiği için de, sonradan bir opera librettosuna dönüştürülen Francesca da Rimini eseri arasındaki benzerlikler, romantik sanatta sıkça görülen `aşk - ölüm? birliği çerçevesinde ele alınmıştır. 1. Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve sınırları belirlenmiş, yapılan araştırma hakkında bilgiler verilmiştir. 2. bölüm, ünlü alman filozof Arthur Schopenhauer'e adanmış olup, yaşamöyküsü ve yapıtları, felsefesi, karamsarlığı ve etkileri incelenmiştir. 3. bölüm Tristan efsânesinin kökenleri hakkında oluşturulmuş, bu çerçevede, efsâneye temel olan Kelt efsâneleri incelenmiş, Tristan öyküsünün ortaçağ boyunca birçok ozan tarafından yazılmış çeşitlemeleri bütüncül bir şekilde ele alınarak, öykü anlatılmıştır. 4. Bölüm Richard Wagner'e ayrılmış, yaşam öyküsü ve yapıtları hakkında bilgiler verilmiş, etkileri üzerinde durulmuş ve eseri Tristan und Isolde incelenmiştir. 5. bölüm `Francesca da Rimini?ye ayrılmış, hikâyenin tarihi gerçeklik kısmı hakkında bilgi verilmiş ve Gabriele d'Annunzio'nun eseri üzerinde inceleme yapılmıştır. 6. bölümde Gabriele d'Annunzio'nun yaşam öyküsü ve yapıtları hakkında bilgiler verilmiş, d'Annunzio üzerinde Wagner etkisini inceleme çerçevesinde, Wagner'in Tristan und Isolde'si ile d'Annunzio'nun Francesca da Rimini eseri karşılaştırılarak, eserler arasındaki benzerlikler vurgulanmıştır. Değerlendirme ve Sonuç bölümünde ise, Wagner'in görüşleri ve diğer romantik İtalyan operaları arasındaki benzerlikler vurgulanarak, bestecinin İtalyan sanat anlayışı üzerindeki etkisi incelenmiş, bu etkinin d'Annunzio'daki yansımaları irdelenmiştir. Sonuç olarak çalışmada, Schopenhauer'in felsefî görüşleri'nin Wagner aracılığı ile d'Annunzio'ya, onun sayesinde de İtalyan sanatına yaptığı etki vurgulanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, romantizmin temel temalarından biri olan aşk-ölüm ikilemi ya da birliği fikri, adı geçen iki eser arasındaki etkileşim çerçevesinde incelenmiştir. Abstract In this work, the similarities between Richard Wagner?s opera Tristan und Isolde, which is written and composed under the influence of the philosophy of Arthur Schopenhauer, and Francesca da Rimini of Gabriele d?Annunzio, which was formarly written as a tragedy, and since its drammatical construction was higly esteemed, reproduced as an opera libretto, are discussed by the point of view of the unity of `love and death?, which is commonly seen in the romantic art. In the first Chapter as an Introduction, the aim and the limits of the work are determined and the necessary information about the work is given. The second Chapter is dedicated to the philosopher Arthur Schopenhauer and his life, works, his pessimism and his influence are analyzed. The third Chapter is based on the historical roots of the legend of Tristan, the Celtic legends which formed the basis of the legend and the story is narrated in a unified form of all the variations written by various poets during the medieval period. The fourth Chapter in dedicated to Richard Wagner, information about his life and works is given, his influence and his work named Tristan und Isolde is analyzed. The fifth Chapter is dedicated to `Francesca da Rimini?, information about the historical facts of the story is given and the work of Gabriele d?Annunzio is analyzed. In the sixth Chapter, information about the life and works of Gabriele d?Annunzio is given, and by discussing the Wagnerian influence on d?Annunzio and by making some confrontrations between the works Tristan und Isolde and Francesca da Rimini, the similarities between the works are emphasized. In the last chapter (Evaluation and Result), the similarities between the ideas of Wagner and other Italian operas are emphasized, the influence of the composer on Italian opera is analyzed and the reflections of this influence on d?Annunzio are examined. As a result, in this thema, the influence of the philosophy of Schopenhauer on d?Annunzio via Wagner, and the influence on the Italian art owing to d?Annunzio are emphasized. In this work, the idea of the unity or the conflict between love and death, which is one of the basic subjects of romanticism is analyzed by the interactions between the works.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
dc.subjectDİL VE EDEBİYATtr
dc.titleD'Annunzio ve Wagner:"Tristan und Isolde" ve "Francesca da Rimini" eserlerinin karşılaştırması
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record