Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorOruç, Hatice
dc.contributor.authorAteş, Erhan
dc.date.accessioned2019-02-07T20:39:05Z
dc.date.available2019-02-07T20:39:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33005
dc.description.abstractOrtaya çıkışları itibariyle Türk tarihinin en tartışmalı kavimlerinden birisi olan Kıpçaklar, geçirmiş oldukları uzun ve karmaşık serüvenlerin neticesinde Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlara kadar gelmişlerdir. Burada bulundukları sırada Ruslara karşı başarılı mücadeleler veren Kıpçaklar, Gürcü Kralı IV. David‟in daveti ile Gürcistan‟a göç etmişlerdir. Gürcü ordusu içerisinde soydaşları Selçuklulara karşı mücadele eden Kıpçaklar, Gürcülere tarihlerinin en parlak devirlerini yaşatmışlardır. Gürcistan‟da bulundukları sırada askerî ve siyasî alanlarda önemli mevkilere kadar yükselen Kıpçaklar, zaman zaman Gürcülerle karşı karşıya gelmişledir. Kraliçe Tamara döneminin ardından ülkedeki etkinlikleri azalmaya başlayan Kıpçaklar, zamanla Hristiyanlaşarak Gürcüler içerisinde asimile olmuşlardır. Moğol istilaları sırasında yürüttükleri politikalar ile bölge tarihinin gidişatına etki eden Kıpçaklar, Ahıska bölgesinde bir atabeklik kurmuşlardır. 1578 yılına kadar bölgede varlığını sürdüren bu atabeklik pek çok önemli faaliyet gerçekleştirmiştir.AbstractKipchak, one of the most controversial tribes of Turkish history in respect oftheirs emergence, came to the steppes at the north of Black Sea after their long andcomplicated journeys. While they were in this region, Kipchaks gave succesfulcampaigns against Russians and with the invitation of Georgian King David IV. theymigrate to Georgia. Kipchaks in the rule of Georgian army fought againts their ownkins, the Seljuks, and they enabled Georgians to live their most glorious years.Kipchaks, who advanced to important positions military and politically, sometimesobjected to Georgians. After the era of Queen Tamara, the activities of Kipchaks diedaway, they embraced Christianity and they were asimilated within Georgians.Kipchaks influenced the process of the history of the region with their policies duringMongol invasions and they established principality in the Ahıska. This Principatiyserved significantly until 1578.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL), YARDIMCI TARİH BİLİMLERİtr
dc.titleXII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar
dc.typemasterThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record