sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKÖKSAL, Pınar (Yazar)
dc.contributor.authorHAYVALI, Zeliha (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:37:17Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T20:37:17Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32952
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, ilk aşamada çıkış bileşiklerinin sentezi gerçekleştirildi. Bu amaçla, öncelikle tetraetilenglikol diklorür (1), benzo-15-crown-5 (2) ve 4',5'-bis(bromometil)benzo-15-crown-5 (3) çıkış bileşikleri sentezlendi. Çıkış bileşiklerinden, 4',5- bis(bromometil)benzo-15-crown-5'in o-vanilin türevi bileşikler ile reaksiyonundan aldehit grubu ihtiva eden yeni çift kollu crown eterler sentezlendi (4 ve 5). Sentezlenen bu çift kollu crown eter aldehitlerinin 1,3-diaminopropan ve 1,4-diaminobütan ile kondensasyon reaksiyonlarından crown eter içeren Schiff bazları elde edildi (6-9). Sentezlenen bileşiklerin NaClO4 ve KI ile reaksiyonlarından alkali metal kompleksleri sentezlendi (4a-9a ve 4b-9b). Sentezlenen bileşiklerin yapıları element analizi, IR, 1H-, 13C-NMR, ve kütle spektrumları verilerinden faydalanılarak aydınlatıldı.AbstractIn this thesis study, sythesis of starting compounds was realized. For this purpose, firstly starting compounds; tetraethylenglycol dichloride (1), benzo-15-crown-5 (2) and 4?,5?-bis(bromomethyl)benzo-15-crown-5 (3) were synthesized. From starting compounds, double-armed crown ethers which contain aldehyde groups were synthesized by the reaction of 4?,5?-bis(bromomethyl)benzo-15-crown-5, derivatives of o-vanilin compounds (4 and 5). Via condensation reaction of these sythesized double armed crown ether aldehydes with 1,3-diaminopropane and 1,4-diaminobutane, crown ethers containing Schiff bases were obtained (6-9). Via reaction of the synthesised compounds with NaClO4 and KI, alkali metal complexes were synthesised (4a-9a and 4b-9b). The structure of synthesised compounds were enlightened using data obtained from elemental analysis, IR, 1H-, 13C-NMR and mass spectra.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİM, Kimyatr
dc.titleAldehit grubu bulunduran crown eterlerin sentezi, kondensasyon reaksiyonları ve kompleksleri
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record