sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorHALLORAN, Nilgün (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorATALAY, Şule (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:33:31Z
dc.date.available2006
dc.date.available2019-02-07T20:33:31Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32806
dc.description.abstractYürütülen çalışmada pektin uygulamasının ve ambalajlamanın brokolinin muhafazasüresine ve muhafaza sırasındaki kalite kayıplarına olan etkisi incelenmiştir.Denemede pektin uygulaması ve ambalajlama olarak 4 grup uygulamagerçekleştirilmiş, taçlar 2ºC'de %90-95 oransal nem koşullarında 5 hafta süreylemuhafaza edilmişlerdir. Muhafaza periyodu sırasında birer haftalık aralıklarlasolunum şiddeti, dışsal etilen miktarı, ağırlık kaybı, taç rengi, klorofil a ve b miktarı,patolojik kayıplar ve duyusal kalitede oluşan değişimler belirlenmiştir. Elde edilenbulgular, pektin uygulamalarının ve ambalajlamanın hasat sonrası brokoli taçlarınınmuhafaza ömürlerinin uzamasına olanak sağladığı ve brokoli için 2ºC sıcaklık, %90-95 oransal nemde, pektin uygulandıktan sonra konulan delikli polietilen ambalajuygulaması olduğunu ve bu ortamda brokolilerin 5 hafta süreyle muhafazaedilebileceğini ortaya koymuştur. AbstractThe experiment was carried out to investigate the effects of pectin treatment andpacking material on storage life and loss of quality of broccoli. 4 different treatmentswas conducted and florets were stored in cold storage set at 2 ºC and 90-95% RH for5 weeks. Weight loss, floret colour changes, respiration rate, ethylene amount,chlorophyl a and b amount, loss due to pathologic enfections and changes in sensoryquality was evaluated at weekly intervals during storage period. The results of theexperiements showed that pectin treatment and packing materials were obtained toextend storage life of broccoli florets and suitable conditions of broccoli storage is 10ppm pectin treatment and packing in 2ºC temperature and 90-95% RH. Broccoli canbe stored up to five weeks under those conditions.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleHasat sonrası yüzey kaplama ve ambalajlamanın brokolide yaşlanma üzerine etkileri
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record