sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKENAR, Adnan (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorÖZTÜRK, Neşe (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:32:17Z
dc.date.available2004
dc.date.available2019-02-07T20:32:17Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32732
dc.description.abstractBu çalışmada, sülfanilik asitin diazonyum iç tuzunun grafit yüzeye modifikasyonu sağlanarak kurşun iyonuna duyarlı yeni bir İSE geliştirildi. Hazırlanan elektrodun kurşun iyonuna karşı iyi bir seçicilik gösterdiği ve eğimin Nernst değerine yakın olduğu görüldü. Elektrodun optimum çalışma pH' sının 2,5-4,7 arasında olduğu tespit edileli. Elektrodun çalışma aralığının, eğinlinin ve alt tayin sınırının sırasıyla 1.10"3M-3.10"5 M, 26,0 ± 0,65 ve 7,6.1 0"6 M olduğu bulundu. Çeşitli katyonlar için potansiyometrik seçicilik katsayıları karışık çözelti yöntemiyle incelendi ve ayrıca elektrotların tekrarlanabilirliği, cevap süresi ve ömrü belirlendi. Elektrotların gerçek numunelere uygulanabilirliğini görmek amacıyla kurşun içeren sertifikalı bir numunenin analizi geliştirilen elektrotlarla standart ekleme metodu ile yapıldı ve sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Abstract In this study, a new lead-selective electrode was developed by providing electrochemical modification of a graphite electrode using sulfanilic acid diazonium salt. The electrode was found have a good selectivity to lead cation and has a slope close to Nernstain value. The optimum working pH range was found to be 2,5-4,7. The response range and slope and detection limit of the electrode were between 1.10"3 M - 3.1 0"5 M, 26,0 ± 0,65 and 7,6.1 0"6 M respectively. The potentiometric selectivity coefficients against various cations, the response time and reproducibility of the electrode have been determined. The applicability of the electrode to real certificated samples that contain lead known ccatent was tested by standard addition method and results evaluated statistically.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİM, Kimyatr
dc.titleGrafitin yüzey modifikasyonu ve modifiye grafitin iyon seçici elektrot davranışının incelenmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record