sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorTOPRAK, Umut (Yazar)
dc.contributor.authorBAYRAM, Şerife (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:32:16Z
dc.date.available2004
dc.date.available2019-02-07T20:32:16Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32730
dc.description.abstractBu çalışmada bazı Spodoptera îittoralis NPV varyantlarının S. Uttoralis ve Heliothis armigera populasyonları Üzerindeki biyolojik aktiviteleri ve patojenisitesi araştırılmıştır. Denemeler birinci ve üçüncü dönem larvalar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Birinci dönem larvalarda damlacık yedirme metodu kullanılırken üçüncü dönem larvalarda marul yapraklarının kullanıldığı yaprak yedirme metodu uygulanmıştır. Üçüncü dönem S. Uttoralis larvalarında SpliNPV-TRl izolatmın LD50 değeri 20.73 OBs bulunurken SpliMNPV-M2 izolatmın LD30 değeri 185.21 OBs bulunmuştur. 3000 ve 20.000 OBs dozlarında SpliNPV-TRl izolatı ile enfekte edilen üçüncü dönem S. Uttoralis larvalarının STÎ0 değerleri sırasıyla 160.47 saat ve 152.42 saat bulunurken SpliMNPV-M2 izolatıyla aynı dozlarda enfekte edilen üçüncü dönem S. Uttoralis larvalarının STM değerleri sırasıyla 147.36 saat ve 145.39 saat bulunmuştur. Birinci dönem S. Uttoralis larvalarında yapılan denemelerde ise 106 OBs/ml ve 3xl06 OBs/ml konsantrasyonlarında SpliNPV-TRl izolatı ile enfekte edilen larvaların ST50 değerleri sırasıyla 41.9 saat ve 41.7 saat bulunurken aynı konsantrasyonlarda SpliMNPV-M2 ile enfekte edilen birinci dönem 5. Uttoralis larvalarının STS0 değerleri sırasıyla 36.9 saat ve 35.6 saat olarak bulunmuştur. SpliNPV-TRl izolatıyla üçüncü dönem S. Uttoralis larvaları üzerinde gerçekleştirilen denemelerde 3000 OBs ve 20,000 OBs dozunda bakuloviral ölümler sırasıyla % 16,67 ve % 22,62' lik ölüm oranlarıyla en çok 150. saatte gerçekleşirken dönemler arası interaksiyonda ise ölümler her iki dozda da en fazla 6. dönemlerde meydana gelmiştir. SpliMNPV-M2 izolatıyla üçüncü dönem S.littoralis larvalarında gerçekleştirilen ölüm-zaman denemelerinde ise 3000 OBs dozunda en çok bakuloviral ölüm 150. ve 138. saatlerde sırasıyla istatistiki olarak farkın bulunmadığı % 15,48 ve % 10,71 'lik ölüm oranlarında gerçekleşirken 20,000 OBs dozunda ise en çok 138. ve 144. saatlerde sırasıyla istatistiki olarak farkın bulunmadığı % 15,48 ve % 11.9'lik ölüm oranlarında gerçekleşmiştir. SpliMNPV-M2 izolatmın üçüncü dönem S. Uttoralis larvalarına 3000 OBslik inokulasyonlarında dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde meydana gelen ölüm oranları farklılıkları önemsiz bulunurken 20,000 OBs dozunda beşinci ve altıncı dönemlerde meydana gelen ölüm oranı farklılıkları da önemsiz bulunup en çok bu iki dönemde sırasıyla % 44,05 ve % 29,76'lık ölüm oranları meydana gelmiştir. Doz artırımı STÎ0 değerlerinde belli bir kısalmaya neden olsa da dönem-zaman interaksiyonları açısından SpliNPV-TRl izolatmın doz artırımında dördüncü dönemlerin uzadığı görülürken SpliMNPV-M2 izolatında ise bu etki beşinci dönemler üzerinde saptanmıştır. Birinci dönemler üzerinde yapılan SpliNPV-TRl biyolojik aktivite denemelerinde ise 106 OBs/ml konsantrasyonunda en çok bakuloviral ölüm 42. ve 36. saatlerde sırasıyla istatistiki olarak farkın bulunmadığı % 26,67 ve % 24'lük ölüm oranlarında gerçekleşirken 3xl06 OBs/ml konsantrasyonunda 42., 48. ve 36. saatlerde sırasıyla istatistiki olarak farkın bulunmadığı % 26.19, % 20.24 ve % 17.86'lık ölüm oranlarında gerçekleşmiştir. SpliMNPV-M2 biyolojik aktivite denemelerinde ise 106 OBs/ml konsantrasyonunda en çok bakuloviral ölüm 36. saatte % 58.02'lik ölüm oranında gerçekleşirken 3xl06 OBs/ml konsantrasyonunda yine 36. saatte % 56.79'luk ölüm oranında gerçekleşmiştir. SpliNPV izolatları H. armigera larvaları için birinci dönemlere uygulanan 3xl06 OBs/ml'lik hem de 3. dönemlere uygulanan 20,000 OBs'Iik inokulasyonlarda patojen bulunmamıştır.Abstract In this study, the biological activities and pathogenicity of some Spodoptera littoralis NPV variants on S. littoralis and H. armigera were investigated. Bioassays were performed on the first and third instar larvae. Whiie a droplet feeding method was used on first instars, a leaf feeding method was used on third instars, utilizing lettuce leaves. While LD!0 of SpliNPV-TRl was found to be 20.73 OBs on third instar 5. littoralis larvae, LD50 of SpliMNPV-M2 was found to be 185.21 OBs. ST50 of third instar S. littoralis larvae infected with SpliNPV-TRl in 3000 and 20,000 OBs were found to be 160.47 and 152.42 hours respectively and ST50 of third instar S. littoralis larvae infected with SpliMNPV-M2 with similar doses were found to be 147.36 and 145.39 hours. In the bioassays conducted on the first instar S. littoralis larvae, the ST50 of the larvae infected with SpliNPV-TRl at concentrations of 106 and 3xl06 OBs/ml were found to be 41.9 and 41.7 hours, respectively, while the ST50 of the S. littoralis larvae infected with SpliMNPV-M2 at the same concentrations were found to be 36.9 and 35.6 hours respectively. In the bioassays conducted on the third instars with SpliNPV-TRl, the highest baculoviral percentage death rates occured during the 150* hour with a value of 16.67 and 22.62 for 3000 and 20,000 OBs respectively. In instars interactions, these deaths mostly occured in the sixth instars at these two doses. In the death-time bioassays conducted on the third instars with SpliMNPV-M2, the highest baculoviral percentage death rates occured at the 150* and 138* hours with a value of 15.48 and 10.71, which are statistically insignificant, for 3000 OBs and in the 138'1' and 144* hours with a value of 15.48 and 11.9, which are also statistically insignificant, for 20,000 OBs. During the inoculation of third instar 5. littoralis larvae with SpliMNPV-M2 with a dose of 3000 OBs, the baculoviral percentage death rates occuring in fourth, fifth and sixth instars were not found to be statistically different, nor were the percentage death rates occuring in fifth and sixth instars statistically different. However, the death rates mostly occured in these instars with percentage values of 44.05 and 29.76 respectively. Increased dosage also caused a reduction of ST50 in the instar-time interactions. While increased dosage of SpliNPV-TRl caused fourth instar's survival get longer, this impact was detected on the fifth instar's survival by increased dosage. In the biological activity bioassays concucted on the first instar larvae with SpliNPV-TRl, the highest baculoviral death rates occured in the 42nd and 36* hours with the percentage values reaching 26.67 and 24 (which are statistically insignificant) respectively for the concentration of 1 06 OBs/ml and in the 42n
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleBazı bakulovirüs preparatlarının laboratuvar koşullarında noctuidae familyasındaki önemli tarımsal zararlı türler üzerinde etkinliklerinin belirlenmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record