sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorERSÖZ, Gülfem (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorÇAKICI, Kadir C. (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:13:02Z
dc.date.available2006
dc.date.available2019-02-07T20:13:02Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32500
dc.description.abstractTürkiye 1. Sutopu Ligi Oyuncularının Vücut Kompozisyonlarının ncelenmesiBu çalışma, Türkiye Deplasmanlı 1. Ligi'nde mücadele eden sporcuların vücutkompozisyonlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada halen TürkiyeDeplasmanlı 1. Ligi'nde mücadele etmekte olan 27 erkek sporcunun yaş(18,70±2,634 yıl), antrenman yaşı (8,74±2,30 yıl), dinlenik kalp atım hızı(69,81±13,15 atım/dakika), sistolik (134,04±15,03 mmHg) ve diastolik kan basıncı(74,93±10,23 mmHg), boy (182,37±5,57 cm), vücut kitle indeksi (24,02±2,41),vücut ağırlığı (79,87±8,52 kg), vücut yağ oranı (%20,77±3,72), vücut su oranı(%58,28±2,85) ölçümleri ile belli bölgelerden deri altı yağ kalınlığı, çevre vegenişlik ölçüleri alınmıştır. Bu değerler, diğer bazı sor dallarındaki sporcuların vebaşka ülke sutopu oyuncularının değerleriyle karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucundaTürkiye Deplasmanlı 1. Sutopu Ligi'nde mücadele eden sporcuların, sutopunda ileriolan ülkelerdeki oyuncuların değerlerinden daha düşük, Türkiye'deki farklısporlardaki sporcuların değerleri ile karşılaştırıldığında ise daha yüksek değerleresahip oldukları bulunmuştur.Abstract Investigation of the Body Compositions among Turkish 1st Water Polo LeaguePlayersThe aim of this study is to identify the body compositions of Turkish 1st Water PoloLeague players. For this purpose age (18,70±2,634 years), training period (8,74±2,30years), resting heart rate (69,81±13,15 beat/minute), systolic (134,04±15,03 mmHg)and diastolic blood pressure (74,93±10,23 mmHg), height (182,37±5,57 cm), bodymass index (24,02±2,41), body weight (79,87±8,52 kg), body fat ratio(%20,77±3,72), body water ratio (%58,28±2,85) some skin fold thicknesses,diameter and circumference measurements of 27 male Turkish 1st Water Polo Leagueplayers are taken. Collected data are compared with some other countries? water poloplayers? data and some other sport branches? sportsmen?s data in Turkey. As a resultof the study, it is found that Turkish 1st Water Polo League players? data are lowerthan that of the some outstanding countries? players? data but higher than the othersports branches? players? in Turkey.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Egitimi ve Spor Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleTürkiye 1. sutopu ligi oyuncularının vücut kompozisyonlarının incelenmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record