Show simple item record

dc.contributor.authorARICA, Enes (Yazar)
dc.contributor.authorKAPLAN, Birsen (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:12:09Z
dc.date.available2010
dc.date.available2019-02-07T20:12:09Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32483
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı öncelikle AAS cihazı ile plasenta-krom seviyelerinin belirlenmesi için gereken yöntemin kurulmasıdır. Bunun yanı sıra, bilinen bir maruziyeti olmayan bireylerden toplanan plasenta örneklerinde krom düzeylerinin belirlenmesi ve Türkiye'de yaşayan bireylerin kronik krom maruziyeti açısından risk altında olup olmadıklarının saptanmasıdır. Bu çalışma dahilinde, Ankara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalına başvuran ve Ankara bölgesinde yaşayan 18-41 yaş aralığında ortalama 100 gebenin doğum sonrası 2 saat içinde plasenta doku örnekleri alındı. Örnekler analiz anına dek -20 °C de saklandı. Plasenta-krom seviyelerini belirlemek amacıyla Varian AA240Z Zeeman atomik absorpsiyon spektrometre cihazı ve grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometre tekniği kullanıldı. Çalışmada, plasenta-krom konsantrasyonu 31,96-913,51 ppb (µgCr/mL) aralığında değişmiştir. Plasenta örneklerinde bulunan ortalama krom seviyesi 220,66 ppb (µgCr/mL) olarak belirlenmiştir. Plasenta örnekleri, bireylerin yaşı, gebelik süresi, sigara alışkanlığı, gebelik sürecinde vitamin kullanımı ve su ürünleri tüketimine göre sınıflandırılıp elde edilen plasenta-krom seviyesi verilerinin bu sınıflandırmaya göre istatiksel analizi yapılmıştır. SPSS 16.0 programı kullanılarak yapılan istatistiksel testler sonucunda; gebelik süresi ile plasenta-krom seviyesi 220,66 ppb (µgCr/mL) anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur (p<0,002). Gebelik günü arttıkça plasentada biriken krom miktarı arttığı tespit edilmiştir. Abstract The primary purpose of this study is to set the required method with atomic absorption spectroscopy (AAS) and to determine chromium concentrations in placental tissue. For this purpose chromium levels in placenta samples were determined. Samples were collected from volunteers who have not directly exposed to chromium. Therefore it is also aimed to emphasize whether Turkish population is under risk in terms of chronic arsenic exposure or not. In this study, plasental tissues taken from 100 pregnants, who live in Ankara and the age area level between 18-41, in Ankara University Hospital. Plasental tissue samples taken in two hours and stored at -20°C until the analyses. Equipment for the determination of chrome in plasental tissue samples is Varian AA240Z Zeeman atomik absorpsion spektrometer and the technique is atomic absorbtion spectrometer In the present study, placenta-chromium levels ranged between 31,96-913,51 ppb (µgCr/mL). Arithmetic mean of chromium levels in placental tissue was found to be 220,66 ppb (µgCr/mL). Placental samples were classified according to age, gestational age, smoking habits, on medication, to consume water products. The resultant values evaluated and statistical tests were performed by SPSS 16.0 software. Arithmetic mean of placenta-chromium levels 220,66 ppb (µgCr/mL) related with gestation time as stipulated. With this study identified that when the gestination time increase, chorome level in placenta rises too.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Adli Tıp Anabilim Dalı
dc.subjectTIP, Adli tıp.tr
dc.titlePlasenta dokusunda krom düzeyinin belirlenmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record