Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorAYGÜN CENGİZ, Serpil (Yazar)
dc.contributor.authorTURAN, Engin (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:08:47Z
dc.date.available2008
dc.date.available2019-02-07T20:08:47Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32421
dc.description.abstractE-sağlık, yeni iletişim teknolojilerinin tüm işlevlerinin hizmete sunularak sağlık sektöründe yer alan tüm paydaşlara nitelikli, verimli ve etkili hizmetlerin sunumunda kullanılması anlamına gelmektedir. E-sağlık, sadece teknolojik bir gelişimi değil; yerel, bölgesel ve dünya bazında sağlık hizmeti sunumu ve bilgilendirmesi ile birlikte bir zihin durumunu, bir düşünme biçimini imlemektedir. E-terapi, sanal olarak verilen ruh sağlığı hizmetidir. Başlıca İnternet dolayımlı e-terapi yöntemleri chat, e-posta, video-konferans yöntemi, sanal gerçeklik psikoterapisi ve avatar psikoterapisidir. Türkiye'deki 2003 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm çalışmaları kapsamında e-sağlık hizmetinin organizasyonel, mahremiyet ve gizlilik, uygulamalar ve teknik olarak temelde dört grupta toplandığı görülmektedir. Mahremiyet ve gizlilik konuları ise temel olarak denetim kayıtları tutma, kişi doğrulama, sistem doğrulama, yetkilendirme, veri bütünlüğü kontrolü, hata işleme, güvenli taşıma, inkar edememe alt başlıklarını içermektedir. Ancak e-terapi ve etik söz konusu olduğunda web sitelerinde uyulması gereken etik kodlar üzerinde de henüz yeterince durulmadığı ve konuyla ilgili etik kodların geliştirilmemiş olduğu gözlemlenmektedir. Sağlıkla ilgili sitelerdeki e-etik kodlar; yazarların yetkisi, tamamlayıcılık, gizlilik, atıfta bulunma, doğrulanabilirlik, kaynağın şeffaflığı, sponsorluğun şeffaflığı ve içerik ile reklam politikasında dürüstlüğü kapsamaktadır. Bu çalışmada Türkçe e-terapi veren siteler Şubat 2007 ? Mayıs 2008 aralığında taranmış ve 6'sı bu süre içerisinde kapanmış olan toplam 14 siteye ulaşılmıştır. Halihazırda Türkçe hizmet veren 7 web sitesi bulunmakta ve bunların sayıları da süratle artmakta olduğu için bu web sitelerini bağlayıcı etik kodların süratle geliştirilmesi ve uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Bu tez çalışmasının amacı da e-terapi alanını tanıtmak, etik kodlarla ilgili problemlere işaret ederek konunun önemini vurgulamak ve Türkçe e-terapi hizmeti veren siteleri eleştirel bir bakışla değerlendirmektir.AbstractE-health is the provision of healthcare supported by e-communication. E-health as a term is not only a technical development, but also a way of thinking to have health care locally, regionally, and worldwide by using communication and information technology. E-therapy is the act of delivering of mental health services online. The main types of online therapy are chat, e-mail, video-conference, virtual reality psychotherapy and avatar psychotherapy. Ethical code of conduct for medical and health web sites consist of authoritativeness, complementarity, privacy, attribution, justifiability, transparency, financial disclosure and advertising policy. It has been observed that the efforts of transformation in health affairs in Turkey since 2003 concentrated on four basic issues ?organisational, privacy and security, practices, tecniques. Privacy and security are the most important issues which consist of audit logging, person authentication, system authentication, authorization, data integrity checking, error handling, secure transport and non-repudiation. However, when e-therapy and ethics are at issue, ethical codes for medical and health web sites are not determined and so there are almost no ethical codes which are adequately formalised in Turkey. For this study Turkish e-therapy web sites are searched between February 2007- May 2008; and 14 Turkish e-therapy web sites have been found (and 6 of them are closed). It has been observed that it is necessary to develop ethical codes for Turkish medical and health web sites since there are 7 web sites present online therapy services in Turkish and the number of those kinds of online therapy web sites rapidly increases in İnternet. This thesis aims to define the field of online therapy and to show the importance of the problems about ethical codes and to make a critical survey of the web sites which provide e-therapy in Turkish.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı
dc.subjectTIPtr
dc.titleSanal terapi: İnternet'te terapi hizmetlerinin betimleyici bir çözümlemesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record